حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

محیط زیست عمومی

گروه مولفان | مصطفی پناهی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 492

48,000 تومــان

قلب سبز شهر

گروه مولفان | میرا لوبه| زوزی وایگل| ابو بوسا لوئیس| فراز فرهودی فر
ناشر: ایران بان
تعداد صفحات: 48

11,000 تومــان

جامعه و تغییر آب و هوا

گروه مولفان | صادق صالحی| زهرا پازوکی نژاد| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تعداد صفحات: 487

24,000 تومــان

اگر جای من بودی

گروه مولفان | روناک ربیعی| زهرا محمدنژاد
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 24

6,000 تومــان

یخچال تحریر

گروه مولفان | پیام ابراهیمی| زهرا محمدنژاد
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 24

6,000 تومــان

رهبری سبز در چین

گروه مولفان | سام یونسوک لی| آمبیگایبالان راماسامی| جی هیوک ری| صادق فرامرزی| سروین شمشیری میلانی| نیما نوح پیشه
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 156

25,000 تومــان

راهنمای حفاظت محیط زیست درمحل های کار

گروه مولفان | شهرزاد فتوحی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 120

7,000 تومــان

گره های سبیل گربه ای

گروه مولفان | سولماز خواجه وند| زهرا محمدنژاد
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 24

6,000 تومــان

هم بازی برق خوار

گروه مولفان | پیام ابراهیمی| زهرا محمدنژاد
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 24

6,000 تومــان

نگهبان جعبه های پیتزا

گروه مولفان | سولماز خواجه وند| زهرا محمدنژاد
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 24

6,000 تومــان

المپیک کامپیوتری

گروه مولفان | سولماز خواجه وند| زهرا محمدنژاد
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 24

6,000 تومــان

مخاطرات محیطی شهر تهران

گروه مولفان | عبدالرضا کرباسی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 256

17,000 تومــان