حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

درآمدی بر مسکن اجتماعی در بافتهای فرسوده شهری

گروه مولفان | سیدجمال الدین صمصام شریعت| اصغر ضرابی
ناشر: آراد کتاب
تعداد صفحات: 138

12,500 تومــان

سیاست های مسکن

گروه مولفان | جین کانوی| کاظم برهانی| رضا شعبان زاده نمینی| مرضیه خیرخواه
ناشر: آراد کتاب
تعداد صفحات: 180

17,500 تومــان

تحلیل بازار مسکن ایران

گروه مولفان | بهروز ملکی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 200

18,000 تومــان

در مورد مساله مسکن

گروه مولفان | فریدریش انگلس| مهدی خانبابا تهرانی| عزیزالله علیزاده
ناشر: فردوس
تعداد صفحات: 160

8,000 تومــان

برنامه ریزی مسکن

گروه مولفان | محمد رضا پورمحمدی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 190

5,500 تومــان

مسکن پایدار

گروه مولفان | برایان‏ ادواردز| دی. تورنت| محمود شورچه
ناشر: مدیران امروز
تعداد صفحات: 198

11,000 تومــان

برنامه ریزی مسکن

گروه مولفان | محمد رضا پورمحمدی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 163

4,000 تومــان

استراتژی سرمایه گذاری در بازار مسکن ایران

گروه مولفان | هادی کوزه چی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 236

40,000 تومــان

بیماریهای ویروسی پرندگان

گروه مولفان | منصور میاحی
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 260

20,000 تومــان

منشور حقوق اسکان

گروه مولفان | نادر اردلان| فریش فرهپور
ناشر: یادآوران
تعداد صفحات: 194

50,000 تومــان

نظریه قیمت مسکن در ایران

گروه مولفان | علی اکبر قلی زاده
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 202

8,700 تومــان

بیماری های ویروسی پرندگان

گروه مولفان | منصور میاحی
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 260

1,900 تومــان

  • 1