حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

درآمدی بر مسکن اجتماعی در بافتهای فرسوده شهری

گروه مولفان | سیدجمال الدین صمصام شریعت| اصغر ضرابی
ناشر: آراد کتاب
تعداد صفحات: 138

12,500 تومــان

پدیدارشناسی سانسور

گروه مولفان | گوئل کهن| شاهرخ تندروصالح
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحات: 232

18,000 تومــان

مخاطرات محیطی شهر تهران

گروه مولفان | عبدالرضا کرباسی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 256

17,000 تومــان

سیاست های مسکن

گروه مولفان | جین کانوی| کاظم برهانی| رضا شعبان زاده نمینی| مرضیه خیرخواه
ناشر: آراد کتاب
تعداد صفحات: 180

17,500 تومــان

ایمنی مبتنی بر رفتار

گروه مولفان | یحیی خسروی| حسین اصیلیان مهابادی| نرمین حسن زاده رنگی
ناشر: فدک ایساتیس
تعداد صفحات: 141

12,000 تومــان

کتابهای ممنوع

گروه مولفان | نیکلاس کارولیدس| طاهره رضایی| محسن حنیف
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 459

26,000 تومــان

کتابهای ممنوع

گروه مولفان | دان بی. سوا| طاهره رضایی| محسن حنیف
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 454

26,000تومــان

دلفین آوازخوان

گروه مولفان | لورل کالس| مریم رضازاده
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 32

4,500تومــان

کارخانه بستنی سازی

گروه مولفان | لورل کالس| مریم رضازاده
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 32

4,500تومــان

خرس خشمگین از گرمایش زمین

گروه مولفان | لورل کالس| لادن مقیمی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 32

4,500تومــان

بازیافت پسماند تر

گروه مولفان | مژگان سیاوشی
ناشر: ژینو
تعداد صفحات: 118

11,800 تومــان

مبانی نظری حفاظت و مرمت در دوران معاصر

گروه مولفان | سالوادور مونیوس ویناس| کورس سامانیان
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

11,000تومــان