حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

خانواده درمانی

گروه مولفان | سوزان هندریک| علی اسماعیلی| مصطفی تبریزی
ناشر: شباهنگ
تعداد صفحات: 228

17,500 تومــان

بازدید از منزل در مددکاری اجتماعی

گروه مولفان | امین موحدی| عباسعلی یزدانی
ناشر: شلاک
تعداد صفحات: 168

15,000 تومــان

مددکاری اجتماعی: کار با خانواده

گروه مولفان | دونالد کالینز| کتلین جردن| هیثر کولمن| فریده همتی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

30,000 تومــان

اصول مشاوره پیش از ازدواج

گروه مولفان | ساندرا لوی سیرن| مهرداد فیروزبخت
ناشر: روان شناسی و هنر
تعداد صفحات: 150

10,000 تومــان

قصر شیشه ای

گروه مولفان | جنت والس| مهرداد بازیاری
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 438

9,000 تومــان

آموزش پیش از ازدواج

گروه مولفان | مهدی میرمحمدصادقی
ناشر: به نشر
تعداد صفحات: 248

13,000 تومــان

مسائل و مشکلات زناشویی و راه کارها

گروه مولفان | سید اصغر ساداتیان| ماهیار آذر
ناشر: ما و شما
تعداد صفحات: 312

20,000 تومــان

وقتی پدر به مادر آسیب می رساند!

گروه مولفان | لاندی بنکرافت| حورزاد صالحی
ناشر: پل
تعداد صفحات: 280

14,000 تومــان

مشاوره خانواده

گروه مولفان | ادی استریت| مصطفی تبریزی| علی علوی نیا
ناشر: شرکت نشر فراروان
تعداد صفحات: 335

29,000 تومــان

خانواده بر لبه پرتگاه

گروه مولفان | جانت گرینگر ووی تیتز| منصوره فتاحیان
ناشر: افق دور
تعداد صفحات: 200

10,000 تومــان

خشونت و امنیت در خانواده

گروه مولفان | جان کوپر| آرلن وتر| کیوان سپانلو| منیره شهباز
ناشر: پنجره
تعداد صفحات: 216

7,500 تومــان

واقعیت هایی مربوط به بدرفتاری

گروه مولفان | جان هیلی| وندی استاین| مارک ج کیتلسون| حسین نیر
ناشر: به نشر
تعداد صفحات: 204

5,500 تومــان