حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اختلالات خوردن در ورزشکاران

گروه مولفان | خواکین دوسیل
ناشر: ورزش
تعداد صفحات: 320

24,900 تومــان

پیله و پروانه

گروه مولفان | ژان دومینیک بوبی| فریبا تنباکوچی| میچکا سرمدی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 124

10,000تومــان

درسنامه نظام سلامت و برنامه های جاری آن

گروه مولفان | بهمن امانی| بهنام امانی
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی
تعداد صفحات: None

40,000 تومــان

درسنامه سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی

گروه مولفان | یاسمن شاکر| سعدون خضری| بهمن خسروی
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی
تعداد صفحات: None

75,000 تومــان

سازمان و مدیریت بیمارستان -جلد 2

گروه مولفان | ابراهیم صدقیانی
ناشر: نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه امین
تعداد صفحات: 1212

29,000 تومــان

بیمارستان ها و مراکز درمانی در ایران

گروه مولفان | حمید کاویانی پویا
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 496

17,000 تومــان

جامعه شناسی پزشکی

گروه مولفان | منوچهر محسنی
ناشر: طهوری
تعداد صفحات: 396

22,000 تومــان

کی ز مردن کم شدم

گروه مولفان | آنیتا مورجانی| محمود دانایی| وین دبلیو دایر
ناشر: صبح صادق
تعداد صفحات: 217

8,500تومــان

هستی بعد از نیستی

گروه مولفان | آنیتا مورجانی| مینا اعظامی
ناشر: دیلماج
تعداد صفحات: 280

16,000تومــان

توان بخشی گروه های خاص با تاکید بر خدمات مددکاری اجتماعی

گروه مولفان | حمیدرضا کریمی درمنی
ناشر: رشد
تعداد صفحات: None

23,000 تومــان

راهنمای آموزشی فعالیت های روزمره ی زندگی

گروه مولفان | نازیلا اکبرفهیمی| علی اصفهانی حسینی| سولماز عزیزی
ناشر: دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
تعداد صفحات: None

8,000 تومــان

مراقبت از سالمندان

گروه مولفان | آنجلا پری| محمد صمدانی فرد| سیدحسین صمدانی فرد| نرجس موحدی راد
ناشر: کتاب ارجمند
تعداد صفحات: 136

5,000 تومــان