حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ارائه مکان های با کیفیت طراحی شهری

گروه مولفان | آرزو مومنیان| میثم ذکاوت| محسن صحراگرد
ناشر: طحان
تعداد صفحات: 380

35,000 تومــان

ارایه مکان های کیفیت مدار

گروه مولفان | سیدعبدالهادی دانشپور| علیرضا زهریان اصفهانی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 208

40,000 تومــان

گروه های تمرکز

گروه مولفان | ریچارد ا. کروگر| مری آن کیسی| سیدعلی کوشازاده| علیرضا جابری
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 382

24,000 تومــان

توابع رفاه اجتماعی تبیین دیدگاه ها و بررسی مبانی آنها با نگرش اسلامی

گروه مولفان | محمدحسین کرمی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات: None

5,200 تومــان

سیاست اجتماعی

گروه مولفان | غلامرضا غفاری| کرم حبیب پورگتابی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 410

22,000 تومــان

محیط زیست و سیاست اجتماعی

گروه مولفان | مایکل کاهیل| سید حسین حاتمی نژاد| سهراب امیریان
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 202

10,000 تومــان

به سوی یک رنسانس شهری

گروه مولفان | ریچارد جورج راجرز| محمدسعید ایزدی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 452

22,000 تومــان

درسنامه اقتصاد رفاه با نگرش اسلامی

گروه مولفان | محمدتقی گیلک حکیم آبادی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات: None

3,000 تومــان

فلسفه و سیاست

گروه مولفان | مراد فرهادپور
ناشر: طرح نو
تعداد صفحات: 700

27,000 تومــان

ظرفیت خط مشی گذاری عمومی کلید توسعه یافتگی ملی

گروه مولفان | حسن دانایی فرد| سید یعقوب حسینی| علی اصغر فانی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 192

11,000 تومــان

ایدئولوژی و رفاه

گروه مولفان | گری تیلور| حسین محققی کمال| مهدی نصرت آبادی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 256

11,000 تومــان

پژوهش و سیاست گذاری

گروه مولفان | آن ماژرزاک| هوشنگ نایبی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 160

8,600 تومــان