حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

گروه های تمرکز

گروه مولفان | ریچارد ا. کروگر| مری آن کیسی| سیدعلی کوشازاده| علیرضا جابری
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 382

24,000 تومــان

توابع رفاه اجتماعی تبیین دیدگاه ها و بررسی مبانی آنها با نگرش اسلامی

گروه مولفان | محمدحسین کرمی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات: None

5,200 تومــان

به سوی یک رنسانس شهری

گروه مولفان | ریچارد جورج راجرز| محمدسعید ایزدی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 452

22,000 تومــان

درسنامه اقتصاد رفاه با نگرش اسلامی

گروه مولفان | محمدتقی گیلک حکیم آبادی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات: None

3,000 تومــان

فلسفه و سیاست

گروه مولفان | مراد فرهادپور
ناشر: طرح نو
تعداد صفحات: 700

27,000تومــان

ظرفیت خط مشی گذاری عمومی کلید توسعه یافتگی ملی

گروه مولفان | حسن دانایی فرد| سید یعقوب حسینی| علی اصغر فانی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 192

11,000تومــان

ایدئولوژی و رفاه

گروه مولفان | گری تیلور| حسین محققی کمال| مهدی نصرت آبادی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 256

11,000 تومــان

پژوهش و سیاست گذاری

گروه مولفان | آن ماژرزاک| هوشنگ نایبی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 160

8,600تومــان

سیاست اجتماعی

گروه مولفان | فریده همتی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 392

25,000تومــان

مفاهیم و نظریه های رفاه اجتماعی

گروه مولفان | میرطاهر موسوی| محمد علی محمدی
ناشر: دانژه
تعداد صفحات: 344

13,000تومــان

مبانی رفاه اجتماعی

گروه مولفان | محمد زاهدی اصل
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 325

5,000 تومــان

نظریه رفاه

گروه مولفان | تونی فیتس پاتریک| هرمز همایون پور
ناشر: گام نو
تعداد صفحات: 417

15,000تومــان

  • 1