حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

چگونه جهان را تغییر دهیم

گروه مولفان | دیوید برنستاین| ترانه شیمی
ناشر: دیبایه
تعداد صفحات: 335

30,000 تومــان

ارزیابی تاثیرات اجتماعی

گروه مولفان | محمد فاضلی
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 324

22,900 تومــان

کنش اجتماعی

گروه مولفان | نگار چایچی تبریزی| حمید پارچه باف شمالی
ناشر: تک درخت
تعداد صفحات: None

7,000 تومــان

تحلیل اجتماعی در فضای کنش

گروه مولفان | مسعود چلبی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 332

22,000 تومــان

برنامه ریزی اجتماعی

گروه مولفان | محمد رضا سعیدی| محمد باقر تاج الدین
ناشر: علوم اجتماعی
تعداد صفحات: 304

17,000 تومــان

عقیده و عمل اجتماعی

گروه مولفان | عباس محمدی اصل
ناشر: سفیر اردهال
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

مبانی برنامه ریزی و سیاست اجتماعی

گروه مولفان | غلامرضا لطیفی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 268

10,500 تومــان

راهنمای بین المللی برآورد پیامدهای اجتماعی

گروه مولفان | ها. ا. بکر| فرانک ونکلی| هادی جلیلی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 412

8,000 تومــان

  • 1