حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تجدد و ناخرسندی های آن در جامعه ایران

گروه مولفان | محمد باقر تاج الدین
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 179

16,000 تومــان

گزارش وضعیت اقشار آسیب پذیر و آسیب دیدگان اجتماعی

گروه مولفان | سعید معیدفر
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 410

49,000 تومــان

رفتار غیرعادی رویکردی موردپژوهانه به فهم معضلات اجتماعی

گروه مولفان | دنیس ال. پک| نورمن آلن دالچ| کریم باستانی| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تعداد صفحات: 510

28,000 تومــان

بی تفاوتی اجتماعی در ایران

گروه مولفان | جابر میرزاپوری
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 208

14,000 تومــان

ارزیابی ریسک و قابلیت اطمینان

گروه مولفان | حسن جوانشیر| علی خاتمی فیروزآبادی
ناشر: شربیانی
تعداد صفحات: 409

30,000 تومــان

نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی

گروه مولفان | دانیلین آر لوزیک| سعید معیدفر
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 284

6,100 تومــان

رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی

گروه مولفان | ارل رابینگتن| مارتین واینبرگ| رحمت الله صدیق سروستانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 317

16,000 تومــان

آسیب های کودکان، نوجوانان و جوانان

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 240

15,000 تومــان

اعتیاد به مواد مخدر و خودکشی

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 213

13,000 تومــان

آسیب های اجتماعی خانواده: نابسامانی، خشونت و طلاق

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 307

18,000 تومــان

کجروی، بزه کاری و انحراف های اجتماعی

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 280

17,000 تومــان

بحران هویت و آنومی

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 184

11,000 تومــان