حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

جنگ و صلح

گروه مولفان | سید علیرضا ازغندی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

13,000 تومــان

راهبرد

گروه مولفان | سمیه زمانی
ناشر: آموخته
تعداد صفحات: 312

24,000 تومــان

نظریه پارتیزان

گروه مولفان | کارل اشمیت| طاهر خدیو| مصطفی احمدزاده
ناشر: فلات
تعداد صفحات: 152

19,000 تومــان

جنگ

گروه مولفان | بابک اعتمادی
ناشر: آتون
تعداد صفحات: 72

15,000 تومــان

جنگ

گروه مولفان | بابک اعتمادی
ناشر: پیام عدالت
تعداد صفحات: 72

15,000 تومــان

بحران ساختگی

گروه مولفان | گرت پورتر| بهزاد شاهی| علی پاک سرشت
ناشر: سیمای پارسا
تعداد صفحات: 504

40,000 تومــان

هنر رزم

گروه مولفان | سون دزو| نادر سعیدی
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 108

15,000 تومــان

جنگ

گروه مولفان | محمد هادی محمودی| سیدمحمد صالح بهشتی نژاد
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 336

12,000 تومــان

جنگ و پادجنگ

گروه مولفان | آلوین ای تافلر| هایدی تافلر| مهدی بشارت
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 363

12,000 تومــان

بحران ساختگی

گروه مولفان | گرت پورتر
ناشر: موسسه خبرگزاری فارس
تعداد صفحات: None

18,500 تومــان

کلاوزویتس

گروه مولفان | مایکل هوارد| غلام حسین میرزاصالح
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 132

6,500 تومــان

صد جنگ بزرگ تاریخ

گروه مولفان | علی غفوری
ناشر: هیرمند
تعداد صفحات: 727

42,000 تومــان