حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ژئواستراتژی و قرن بیست و یکم

گروه مولفان | عزت الله عزتی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

13,000تومــان

جنگ و صلح

گروه مولفان | سید علیرضا ازغندی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

13,000تومــان

راهبرد

گروه مولفان | سمیه زمانی
ناشر: آموخته
تعداد صفحات: 312

20,000تومــان

دایره المعارف مصور ژنرال

گروه مولفان | گرانت| زهرا نیرومند
ناشر: سایان
تعداد صفحات: 352

80,000تومــان

دانش ارتباطات و جنگ روانی

گروه مولفان | کریستوفر سیمپسون| محمد معماریان
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 277

16,000 تومــان

نظریه پارتیزان

گروه مولفان | کارل اشمیت| طاهر خدیو| مصطفی احمدزاده
ناشر: فلات
تعداد صفحات: 152

19,000تومــان

جنگ

گروه مولفان | بابک اعتمادی
ناشر: آتون
تعداد صفحات: 72

15,000تومــان

روسیه و ناتو

گروه مولفان | سیدحسن میرفخرایی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 158

15,000 تومــان

جنگ

گروه مولفان | بابک اعتمادی
ناشر: پیام عدالت
تعداد صفحات: 72

15,000 تومــان

پازل استراتژی

گروه مولفان | سیامک حاجی یخچالی| زهرا برادران
ناشر: آدینه
تعداد صفحات: 186

12,000تومــان

بحران ساختگی

گروه مولفان | گرت پورتر| بهزاد شاهی| علی پاک سرشت
ناشر: سیمای پارسا
تعداد صفحات: 504

40,000تومــان

مقدمه ای بر مدل سازی و شبیه سازی جنگ الکترونیک

گروه مولفان | دیوید آدامی| مریم اسلامی راسخ| محمدمهدی نایبی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 284

23,000 تومــان