حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ماموریت به ایران

گروه مولفان | مارتین هنری دانهو| شهلا طهماسبی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 221

28,000 تومــان

ایران در جنگ

گروه مولفان | کاوه فرخ| شهربانو صارمی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 769

95,000 تومــان

دایره المعارف مصور جنگجویان

گروه مولفان | گرانت| حامد قدیری| نگار باغانی| حانیه سادات رضازاده| حمیده اکبری
ناشر: سایان
تعداد صفحات: 352

80,000 تومــان

سیاست امنیتی-خارجی روسیه در قرن بیست و یکم

گروه مولفان | مارسل د هاس| مهدی داودی
ناشر: مخاطب
تعداد صفحات: 252

20,000 تومــان

آینده صلح

گروه مولفان | سید محمد حسینی یگانه
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 280

16,000 تومــان

دایره المعارف مصور جنگ افزار

گروه مولفان | گرت جونز| الهام شوشتری زاده
ناشر: سایان
تعداد صفحات: 440

100,000 تومــان

بررسی های جدید امنیت

گروه مولفان | ج. پیتر برجس| علیرضا طیب
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 502

42,000 تومــان

کتاب پنج حلقه

گروه مولفان | موساشی میاموتو| ویکتور هریس| حسین میرشکرایی
ناشر: ورا
تعداد صفحات: 108

13,000 تومــان

هنر جنگ

گروه مولفان | سون تزی| مهدی سمسار
ناشر: جامی
تعداد صفحات: 384

50,000 تومــان

ژئواستراتژی و قرن بیست و یکم

گروه مولفان | عزت الله عزتی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

13,000 تومــان

جنگ و صلح

گروه مولفان | سید علیرضا ازغندی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

13,000 تومــان

راهبرد

گروه مولفان | سمیه زمانی
ناشر: آموخته
تعداد صفحات: 312

24,000 تومــان