حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدیریت شهری و اقتصاد فرهنگ

گروه مولفان | جلال موسوی بازرگانی| سید محمد هادی ایازی
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 122

8,000 تومــان

مدیریت شهری، رفاه و خدمات اجتماعی

گروه مولفان | محمد علی زکریایی| سید محمد هادی ایازی
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 223

10,000 تومــان

قراردادهای مشارکت در ساخت

گروه مولفان | علیرضا پوراسد| امیرحسین فتوحی| بنفشه ملکوتی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 187

15,000 تومــان

قراردادهای پیمانکاری

گروه مولفان | علیرضا پوراسد| امیرحسین فتوحی| بنفشه ملکوتی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 335

25,000 تومــان

قراردادهای انبوه سازی

گروه مولفان | علیرضا پوراسد| امیرحسین فتوحی| بنفشه ملکوتی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 308

21,000 تومــان

قراردادهای BOT

گروه مولفان | علیرضا پوراسد| امیرحسین فتوحی| بنفشه ملکوتی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 182

13,000 تومــان

قراردادهای مشاوره

گروه مولفان | علیرضا پوراسد| امیرحسین فتوحی| بنفشه ملکوتی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 283

20,000 تومــان

قراردادهای EPC طرح و ساخت

گروه مولفان | علیرضا پوراسد| امیرحسین فتوحی| بنفشه ملکوتی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 414

28,000 تومــان

مدیریت شهری، فرهنگ عمومی و باورهای دینی

گروه مولفان | سعید معیدفر| سید محمد هادی ایازی
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 238

8,000 تومــان

BOT و کاربرد آن در قراردادهای زیربنایی ایران

گروه مولفان | محمدحسین سبط| سهیل شایق
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 230

3,200 تومــان

  • 1