حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نظام های بودجه ریزی دولتی در ساختار فدرالی ایالات متحده امریکا

گروه مولفان | رابرت دی لی| رونالد وین جانسون| فیلیپ جی. جویس| مسعود روغنی زنجانی
ناشر: کویر
تعداد صفحات: 904

65,000 تومــان

بودجه بندی نوین دولتی

گروه مولفان | علی بابا سیف الهی
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 198

9,000 تومــان

گفتارهایی در تئوریهای بودجه

گروه مولفان | محمد جواد حضوری
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 228

5,300 تومــان

مدیریت بودجه ریزی دولتی در ایران

گروه مولفان | حسن الماسی
ناشر: سپاهان
تعداد صفحات: 264

9,000 تومــان

اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه

گروه مولفان | مهدی ابراهیمی نژاد
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان)
تعداد صفحات: 312

3,500 تومــان

فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه

گروه مولفان | اسفندیار فرج وند
ناشر: فروزش
تعداد صفحات: 206

8,500 تومــان

اصول تنظیم و کنترل بودجه

گروه مولفان | حاجیه رجبی فرجاد
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 160

9,000 تومــان

رویکردهای پیشرفته در بودجه ریزی دولت

گروه مولفان | ابراهیم عباسی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 486

5,250 تومــان

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه ی دولتی

گروه مولفان | جعفر بیک زاده| محمد کلامی| اسماعیل عمران زاده
ناشر: فروزش
تعداد صفحات: None

4,500 تومــان

فرآیند بودجه

گروه مولفان | اسفندیار دشمن زیاری| علیرضا ثابتی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 248

14,000 تومــان

بودجه ریزی عمومی

گروه مولفان | عادل آذر| طیبه امیرخانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 557

10,500 تومــان

اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه

گروه مولفان | مهدی ابراهیمی نژاد| اسفندیار فرج وند
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 320

15,000 تومــان