حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تامین مالی شهرداری ها

گروه مولفان | مهدی پندار| محمد رضا فرهادی پور| محمد ندیری| کاترین فارواک-ویتکوویچ| میهالی کوپانی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 664

46,000 تومــان

بودجه ریزی دولتی

گروه مولفان | سید محمد مقیمی
ناشر: راه دان
تعداد صفحات: 498

29,000 تومــان

نظام های بودجه ریزی دولتی در ساختار فدرالی ایالات متحده امریکا

گروه مولفان | رابرت دی لی| رونالد وین جانسون| فیلیپ جی. جویس| مسعود روغنی زنجانی
ناشر: کویر
تعداد صفحات: 904

65,000تومــان

درباره برنامه و بودجه

گروه مولفان | امیرهوشنگ امینی
ناشر: اطاق آبی
تعداد صفحات: 360

20,000تومــان

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی

گروه مولفان | فیروز کیومرثی| حمید جمشیدی| مهدی دهقان نیستانکی
ناشر: آذر
تعداد صفحات: 300

18,000 تومــان

بودجه ریزی نوین در ایران

گروه مولفان | ابراهیم عباسی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 462

21,000تومــان

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

گروه مولفان | عادل آذر| طیبه امیرخانی
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
تعداد صفحات: None

18,000 تومــان

اصول و مبانی بودجه ریزی

گروه مولفان | علی محمد احمدی
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 304

15,000 تومــان

تحلیلی بر فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه

گروه مولفان | افسانه خوش رفتار| بتول ستاری ینگجه| اسفندیار فرج وند
ناشر: فروزش
تعداد صفحات: 168

8,500 تومــان

بودجه بندی نوین دولتی

گروه مولفان | علی بابا سیف الهی
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 198

9,000 تومــان

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی

گروه مولفان | حسین علوی طبری
ناشر: دانشگاه الزهرا
تعداد صفحات: 249

12,000تومــان

اصول تنظیم و کنترل بودجه

گروه مولفان | حاجیه رجبی فرجاد
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 160

9,000تومــان