حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

برنامه ریزی در ایران 1356-1316

گروه مولفان | مسعود نیلی| محسن کریمی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 306

22,000تومــان

سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران

گروه مولفان | احمد صافی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

13,000تومــان

جسم و جان شهر

گروه مولفان | احمد مسجد جامعی
ناشر: روزنه
تعداد صفحات: 362

24,500تومــان

سازمان و اداره امور مدارس

گروه مولفان | احمد صافی
ناشر: رشد
تعداد صفحات: None

11,000 تومــان

چالشهای مدیریت دولتی در ایران

گروه مولفان | حسن دانایی فرد
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 286

14,000تومــان

مدیران منزوی

گروه مولفان | سهیلا خلجی
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 109

8,000تومــان

تعالی سازمانی

گروه مولفان | مسعود کرباسیان
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 280

22,000تومــان

برنامه ریزی عملیاتی از طراحی تا استقرار

گروه مولفان | احد بنار
ناشر: ناقوس
تعداد صفحات: 143

9,000 تومــان

مدیریت ناحیه محور

گروه مولفان | مجتبی یزدانی
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 133

6,500تومــان

دموکراسی محلی

گروه مولفان | محمدحسین بوچانی| محمد باقر قالیباف
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 0

15,000تومــان

بررسی مسائل مدیریت دولتی

گروه مولفان | حمیدرضا رضایی کلیدبری| سعید باقرسلیمی| سجاد صالحی کردآبادی
ناشر: شرکت انتشارات کیاپاشا
تعداد صفحات: 514

30,000تومــان

مدیریت عملکرد

گروه مولفان | علاءالدین رفیع زاده بقرآباد| محمدعلی عفتی داریانی| مریم رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: 222

4,300 تومــان