حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ماموریت به ایران

گروه مولفان | مارتین هنری دانهو| شهلا طهماسبی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 221

28,000 تومــان

درآمدی بر طراحی سامانه تدبیر بودجه ای

گروه مولفان | علی اصغر پورعزت| پاکنوش کیانی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 78

8,500 تومــان

ایران در جنگ

گروه مولفان | کاوه فرخ| شهربانو صارمی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 769

95,000 تومــان

درسنامه جامع و آزمون های استخدامی آموزش و پرورش

گروه مولفان | حجت روحانی
ناشر: به آوران
تعداد صفحات: 616

45,000 تومــان

دایره المعارف مصور جنگجویان

گروه مولفان | گرانت| حامد قدیری| نگار باغانی| حانیه سادات رضازاده| حمیده اکبری
ناشر: سایان
تعداد صفحات: 352

80,000 تومــان

سیاست امنیتی-خارجی روسیه در قرن بیست و یکم

گروه مولفان | مارسل د هاس| مهدی داودی
ناشر: مخاطب
تعداد صفحات: 252

20,000 تومــان

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی

گروه مولفان | رسول رنجبریان
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 157

11,000 تومــان

آینده صلح

گروه مولفان | سید محمد حسینی یگانه
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 280

16,000 تومــان

استخدامی آموزش و پرورش

گروه مولفان | معصومه صادقی
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 616

50,000 تومــان

بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران

گروه مولفان | جعفر بیک زاد| فاطمه رحیم زاده
ناشر: فروزش
تعداد صفحات: 508

40,000 تومــان

دایره المعارف مصور جنگ افزار

گروه مولفان | گرت جونز| الهام شوشتری زاده
ناشر: سایان
تعداد صفحات: 440

100,000 تومــان

بررسی های جدید امنیت

گروه مولفان | ج. پیتر برجس| علیرضا طیب
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 502

42,000 تومــان