حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ندانسته قضاوت نکنیم

گروه مولفان | کلود برژه| سوسن سلیم زاده| ستاره صفوت| آرزو خوشابی
ناشر: اژدهای طلایی
تعداد صفحات: 88

6,000 تومــان

قانون مدنی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 297

8,000تومــان

قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی

گروه مولفان | عبدالله شمس
ناشر: دراک
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

قوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 320

7,500 تومــان

قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین نامه های آن

گروه مولفان | عبدالله شمس
ناشر: دراک
تعداد صفحات: None

3,000 تومــان

قوانین و مقررات جدید دیوان عدالت اداری

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 96

5,000تومــان

جنایتی که کرمان را تکان داد

گروه مولفان | احمد پاک زاد
ناشر: مهراندیش
تعداد صفحات: 228

12,000تومــان

قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتبط

گروه مولفان | عبدالله شمس
ناشر: دراک
تعداد صفحات: None

3,500 تومــان

محشای قانون آیین دادرسی مدنی

گروه مولفان | عباس زراعت
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 1088

35,000تومــان

درس هایی از آیین دادرسی

گروه مولفان | عباس زراعت
ناشر: اندیشه های حقوقی
تعداد صفحات: 288

6,300 تومــان

قوانین و مقررات شوراهای حل اختلاف

گروه مولفان | مهدی علی بیگی علوی
ناشر: قانون مدار
تعداد صفحات: 232

2,500 تومــان

مجموعه قوانین آئین دادرسی سنا

گروه مولفان | توحید زینالی
ناشر: چراغ دانش
تعداد صفحات: None

8,500 تومــان