حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مالک فکر خود باشید

گروه مولفان | نگار زاده ختمی مآب
ناشر: دیبایه
تعداد صفحات: 72

13,500 تومــان

حقوق اسرار تجاری

گروه مولفان | ابراهیم رهبری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

13,000 تومــان

حمایتهای حقوقی از پدیدآورندگان نرم افزار

گروه مولفان | ستار زرکلام| محمدحسین محوری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان

حقوق مالکیت ادبی و هنری

گروه مولفان | ستار زرکلام
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,500 تومــان

قرارداد سفارش خلق اثر نوشتاری

گروه مولفان | سید هاشم حسینی وردنجانی
ناشر: موسسه فرهنگی آرمان رشد
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

اخلاق و حقوق مالکیت فکری

گروه مولفان | کریستین لنک| نیلس هوپه| روبرتو آندورنو| ارمغان عبیری
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 384

16,000 تومــان

گفتاری در حقوق بین الملل مولف و حقوق مجاور

گروه مولفان | علیرضا محمدزاده وادقانی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 336

14,000 تومــان

رویکرد مالی و بازاریابی مدیریت مالکیت زمانی

گروه مولفان | امید میرچولی
ناشر: موسسه انتشاراتی نوای مدرسه
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

قواعد کپی رایت

گروه مولفان | دی. ویور| پیر سیرینلی| شیما پورمحمدی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 304

13,000 تومــان

شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع

گروه مولفان | گوانگ لیانگ جانگ| سید محمد تقی علوی| سید روح الله قاسم زاده
ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 184

6,000 تومــان

فلسفه ی مالکیت فکری

گروه مولفان | محسن خدمتگزار
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 416

15,000 تومــان

مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی

گروه مولفان | سیدحسن میرحسینی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 336

16,000 تومــان