حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

حقوق تجارت -جلد 1

گروه مولفان | ربیعا اسکینی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

15,000تومــان

حقوق تجارت

گروه مولفان | ربیعا اسکینی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,000تومــان

حقوق بازار سرمایه

گروه مولفان | محمد سلطانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

19,000تومــان

حقوق ارث

گروه مولفان | علی حسین مصلحی عراقی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

10,000تومــان

حقوق قراردادها در فقه امامیه

گروه مولفان | سید مصطفی محقق داماد
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

16,000تومــان

ادغام در حقوق رقابت

گروه مولفان | محمد نیک بین
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 247

18,000تومــان

قوانین صنعت بیمه و مالیات ویژه آزمون های نظام مهندسی

گروه مولفان | محمد عظیمی آقداش
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 200

12,000 تومــان

حقوق خانواده

گروه مولفان | عبدالحسین شیروی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

16,000تومــان

حقوق تعاونیها

گروه مولفان | حسن حسنی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

17,000تومــان

قوانین و مقررات بورس و اوراق بهادار

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 355

14,000تومــان

قوانین چک، سفته، برات، قانون جدید صدور چک

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 211

7,500تومــان

قوانین و مقررات اصناف و اماکن عمومی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 362

14,000 تومــان