حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

قوانین و مقررات بورس و اوراق بهادار

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 355

14,000تومــان

قوانین چک، سفته، برات، قانون جدید صدور چک

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 211

7,500تومــان

قوانین و مقررات اصناف و اماکن عمومی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 362

14,000تومــان

قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 250

9,000 تومــان

قانون حمایت خانواده 1395

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 121

6,000تومــان

حقوق بانکی -جلد 1

گروه مولفان | ناصر زنگباری
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 312

20,000 تومــان

قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها ویژه آزمون های نظام مهندسی

گروه مولفان | محمد عظیمی آقداش
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 206

11,000 تومــان

اینکوترمز 2010

گروه مولفان | محمد صالح ذوقی| مجید زند میرآلاوند
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 288

15,000 تومــان

قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 238

8,000تومــان

نخستین کتاب حقوق من

گروه مولفان | کیان فروزش| آرتمیس حبیبی آزاد
ناشر: ایران بان
تعداد صفحات: 136

8,500تومــان

قوانین و مقررات ثبتی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 635

17,000تومــان

قوانین و مقررات تعاون و شرکت های تعاونی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 218

9,500تومــان