حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

قوانین صنعت بیمه و مالیات ویژه آزمون های نظام مهندسی

گروه مولفان | محمد عظیمی آقداش
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 200

12,000 تومــان

حقوق خانواده

گروه مولفان | عبدالحسین شیروی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

16,000 تومــان

حقوق تعاونیها

گروه مولفان | حسن حسنی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

17,000 تومــان

قوانین و مقررات بورس و اوراق بهادار

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 355

14,000تومــان

قوانین چک، سفته، برات، قانون جدید صدور چک

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 211

7,500 تومــان

قوانین و مقررات اصناف و اماکن عمومی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 362

14,000 تومــان

حقوق تجارت الکترونیکی

گروه مولفان | مصطفی السان
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

حقوق بانکی

گروه مولفان | مصطفی السان
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان

حقوق اسرار تجاری

گروه مولفان | ابراهیم رهبری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

13,000 تومــان

حقوق شرکتهای تجاری

گروه مولفان | محمدرضا پاسبان
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

21,000 تومــان

حقوق مدنی اشخاص و محجورین

گروه مولفان | حسین صفایی| سید مرتضی قاسم زاده
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

16,500 تومــان

بررسی حقوقی پرداخت های بانکی

گروه مولفان | محمدحسین لسانی
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 192

12,000 تومــان