حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

شکستن طلسم وحشت

گروه مولفان | آرییل دورفمن| زهرا شمس
ناشر: کرگدن
تعداد صفحات: 200

25,000 تومــان

جعل و تزویر و جرایم وابسته

گروه مولفان | عباس منصورآبادی| محمدجواد فتحی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

تناسب جرم و مجازات

گروه مولفان | منصور رحمدل
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

11,000 تومــان

حقوق تحقیقات جنایی

گروه مولفان | ولی الله انصاری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

24,000 تومــان

مجموعه قوانین و مقررات جزایی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 1355

130,000 تومــان

قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 418

16,000 تومــان

آیین دادرسی کیفری -جلد 1

گروه مولفان | محمد آشوری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

23,500 تومــان

قانون مجازات اسلامی

گروه مولفان | بخش تنقیح قوانین و مقررات بنیاد حقوقی میزان
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 352

9,000 تومــان

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی -جلد 1

گروه مولفان | رضا شکری
ناشر: مهاجر
تعداد صفحات: 1168

70,000 تومــان

قانون مجازات اسلامی و مقررات مرتبط

گروه مولفان | عبدالله شمس
ناشر: دراک
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92/ 12/ 4

گروه مولفان | جواد صادقی
ناشر: آیدین
تعداد صفحات: 248

11,000 تومــان

قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 838

27,000 تومــان