حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مجموعه قوانین و مقررات جزایی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 1355

95,000تومــان

قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 418

14,000تومــان

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی -جلد 1

گروه مولفان | رضا شکری
ناشر: مهاجر
تعداد صفحات: 1168

70,000تومــان

قانون مجازات اسلامی و مقررات مرتبط

گروه مولفان | عبدالله شمس
ناشر: دراک
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92/ 12/ 4

گروه مولفان | جواد صادقی
ناشر: آیدین
تعداد صفحات: 248

11,000تومــان

قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 838

23,000تومــان

قانون مجازات اسلامی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 437

12,000تومــان

قوانین و مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 463

18,000تومــان

قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 207

7,500تومــان

قانون مجازات اسلامی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 467

12,000 تومــان

شکایت و پیگیری جرم کلاهبرداری

گروه مولفان | حسین نوقربانی
ناشر: چراغ دانش
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان

قانون مجازات اسلامی

گروه مولفان | حسین زینالی
ناشر: چراغ دانش
تعداد صفحات: None

17,500 تومــان