حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

قانون کار، قانون بیمه بیکاری

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 473

13,000تومــان

قانون کار ویژه آزمون های نظام مهندسی

گروه مولفان | محمد عظیمی آقداش
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 215

10,000 تومــان

محیط زیست در اسلام و حقوق بین الملل

گروه مولفان | سید احمدرضا دستغیب| محمدحسن دستغیب
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 272

22,000تومــان

قوانین و مقررات کار رفاه و تامین اجتماعی 94

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 1008

33,000تومــان

مبانی فقهی - حقوقی مسئولیت مدنی و کیفری ورزشکاران

گروه مولفان | سارا شیخ ها
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: None

13,000 تومــان

قوانین و مقررات مربوط به رفاه و تامین اجتماعی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: None

16,000تومــان

مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

گروه مولفان | غلامحسین دوانی
ناشر: کیومرث
تعداد صفحات: 696

32,000 تومــان

آیین دادرسی کار

گروه مولفان | قادر حاتمی
ناشر: آیین دادرسی
تعداد صفحات: 264

6,000 تومــان

قانون و آیین دادرسی کار

گروه مولفان | توحید زینالی
ناشر: چراغ دانش
تعداد صفحات: None

4,500 تومــان

شبیه سازی در دیدگاه های دینی و اندیشه های حقوقی

گروه مولفان | محدثه معینی فر| فائزه عظیم زاده اردبیلی| اکرم جودی نعمتی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 448

18,000 تومــان

مسئولیت مدنی ناشی از فرآیند درمان

گروه مولفان | حمیدرضا صالحی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 384

16,000تومــان

اندیشه های حقوق محیط زیست

گروه مولفان | عزیزاله فهیمی| علی مشهدی
ناشر: دانشگاه قم
تعداد صفحات: 280

12,000 تومــان