حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

حقوق کار

گروه مولفان | سیدعزت الله عراقی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

20,000تومــان

حقوق بشر و محیط زیست

گروه مولفان | لیندا حجار لیب| رضا امینی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,000تومــان

حقوق کار (1)

گروه مولفان | سیدعزت الله عراقی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,000تومــان

حقوق محیط زیست در ایران

گروه مولفان | مصطفی تقی زاده انصاری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

9,000تومــان

حقوق ورزشی

گروه مولفان | ابوالفضل عزیزآبادی فراهانی| عبدالمهدی نصیرزاده| مریم وطن دوست| زخرف خان یسمسکنده| سارا سراج
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 208

22,500تومــان

قانون کار، قانون بیمه بیکاری

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 473

13,000تومــان

قانون کار ویژه آزمون های نظام مهندسی

گروه مولفان | محمد عظیمی آقداش
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 215

13,000 تومــان

محیط زیست در اسلام و حقوق بین الملل

گروه مولفان | سید احمدرضا دستغیب| محمدحسن دستغیب
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 272

22,000تومــان

قوانین و مقررات کار رفاه و تامین اجتماعی 94

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 1008

33,000 تومــان

مدیریت نظام جبران خدمت و سایر مقررات قانون کار

گروه مولفان | یوسف رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: 532

22,000 تومــان

مبانی فقهی - حقوقی مسئولیت مدنی و کیفری ورزشکاران

گروه مولفان | سارا شیخ ها
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: None

13,000 تومــان

قوانین و مقررات مربوط به رفاه و تامین اجتماعی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: None

16,000 تومــان