حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

حقوق کار

گروه مولفان | سیدعزت الله عراقی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان

حقوق بشر و محیط زیست

گروه مولفان | لیندا حجار لیب| رضا امینی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان

مجموعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی

گروه مولفان | محمد نقی زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 0

7,800 تومــان

حقوق کار (1)

گروه مولفان | سیدعزت الله عراقی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان

حقوق محیط زیست در ایران

گروه مولفان | مصطفی تقی زاده انصاری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

9,000 تومــان

حقوق ورزشی

گروه مولفان | ابوالفضل عزیزآبادی فراهانی| عبدالمهدی نصیرزاده| مریم وطن دوست| زخرف خان یسمسکنده| سارا سراج
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 208

22,500 تومــان

قانون کار، قانون بیمه بیکاری

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 473

23,000 تومــان

قانون کار ویژه آزمون های نظام مهندسی

گروه مولفان | محمد عظیمی آقداش
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 215

13,000 تومــان

محیط زیست در اسلام و حقوق بین الملل

گروه مولفان | سید احمدرضا دستغیب| محمدحسن دستغیب
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 272

22,000 تومــان

قوانین و مقررات کار رفاه و تامین اجتماعی 94

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 1008

42,000 تومــان

قانون کار، قانون بیمه بیکاری

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 463

18,000 تومــان

قانون کار، قانون بیمه بیکاری

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 0

9,000 تومــان