حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تاریخ مطبوعات ایران

گروه مولفان | سید فرید قاسمی| یونس شکرخواه
ناشر: ثانیه
تعداد صفحات: 197

12,000تومــان

پرویز نقیبی روزنامه نگار صاحب سبک

گروه مولفان | سیروس علی نژاد
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 234

14,000 تومــان

وحید

گروه مولفان | سید فرید قاسمی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 136

5,000 تومــان

یادنامه فریدون آدمیت

گروه مولفان | علی دهباشی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 1082

60,000تومــان

به دنبال کاغذ اخبار

گروه مولفان | لی لی فرهادپور| سولماز شبانی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 104

9,000تومــان

مطبوعات ارگان در ایران

گروه مولفان | علیرضا باقری ده آبادی
ناشر: گستره
تعداد صفحات: 357

16,000 تومــان

ادیب الممالک فراهانی

گروه مولفان | علی اکبر ولایتی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 120

2,300 تومــان

مطبوعات ایرانی

گروه مولفان | سید فرید قاسمی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 800

18,500 تومــان

نخستین های تاریخ روزنامه نگاری ایران

گروه مولفان | رامین رسول اف
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 644

20,000 تومــان

خاطرات وحید

گروه مولفان | سید فرید قاسمی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: None

1,200 تومــان

سعید نفیسی

گروه مولفان | سید فرید قاسمی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 116

1,200 تومــان

یحیی سمیعیان

گروه مولفان | سید فرید قاسمی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 100

1,200 تومــان