حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

چگونه می نویسم

گروه مولفان | کاظم رهبر
ناشر: کتاب خورشید
تعداد صفحات: 164

13,500تومــان

اقتصاد رسانه در ایران

گروه مولفان | علیرضا بختیاری
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 112

10,000تومــان

976 روز در پس کوچه های اروپا

گروه مولفان | محمد دلاوری
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 240

16,000تومــان

خانۀ روزنامه نگاران جوان

گروه مولفان | امیر محزونیه
ناشر: آرما
تعداد صفحات: 264

12,000 تومــان

تاریخ توفیق

گروه مولفان | مسعود رضوی
ناشر: سوفیا
تعداد صفحات: 944

67,000 تومــان

طنز در کاغذ کاهی

گروه مولفان | عمران صلاحی
ناشر: مروارید
تعداد صفحات: 312

20,000تومــان

نقش مطبوعات خارج از کشور در گسترش روزنامه نگاری در ایران

گروه مولفان | محمد یادگاری| ندا آذر
ناشر: ژرف
تعداد صفحات: 192

14,000تومــان

وحید

گروه مولفان | سید فرید قاسمی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 136

5,000 تومــان

تاریخ مطبوعات ایران

گروه مولفان | سید فرید قاسمی| یونس شکرخواه
ناشر: ثانیه
تعداد صفحات: 197

12,000تومــان

پرویز نقیبی روزنامه نگار صاحب سبک

گروه مولفان | سیروس علی نژاد
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 234

14,000 تومــان

به دنبال کاغذ اخبار

گروه مولفان | لی لی فرهادپور| سولماز شبانی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 104

9,000تومــان

یادنامه فریدون آدمیت

گروه مولفان | علی دهباشی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 1082

60,000تومــان