حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مبحث 3 حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

گروه مولفان | دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تعداد صفحات: 214

11,500 تومــان

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

گروه مولفان | حسین زارعی
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 336

14,000تومــان

مسوولیت مدنی کالاها

گروه مولفان | حسن جعفری تبار
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحات: 222

21,000تومــان

مروری جامع بر قانون مالیات های مستقیم

گروه مولفان | جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید
تعداد صفحات: 390

30,000 تومــان

امور گمرکی و فرایند ترخیص کالا

گروه مولفان | رحیم محترم قلاتی| زهرا قلی زاده| پیمان رضایی
ناشر: آترا
تعداد صفحات: 184

11,000 تومــان

مجموعه قوانین مالیات بر ارزش افزوده 1396

گروه مولفان | فرشید فریدونی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 650

36,000تومــان

مجموعه قوانین مالیاتی 1396

گروه مولفان | ابراهیم اسفندیاری
ناشر: کیومرث
تعداد صفحات: 360

18,000 تومــان

مجموعه قوانین مالیاتی 1396

گروه مولفان | عباس وفادار| فرزاد شهدادفرد
ناشر: کیومرث
تعداد صفحات: 792

30,000 تومــان

مجموعه قوانین با رویکرد آزمون حسابدار رسمی

گروه مولفان | فرشید فریدونی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 385

28,000 تومــان

طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

گروه مولفان | شاهرخ شجاعیان| ایمان سریری آجیلی| پوریا ساسانفر
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 300

22,000 تومــان

مجموعه قوانین و مقررات ارزی

گروه مولفان | احسان مهدوی| محمد یگانه آبکنار
ناشر: آراد کتاب
تعداد صفحات: 452

40,000 تومــان

مجموعه قوانین مالیاتی 1396

گروه مولفان | محمد برزگری| علیرضا رجب پور
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 696

30,000 تومــان