حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

گروه مولفان | شاهرخ شجاعیان| ایمان سریری آجیلی| پوریا ساسانفر
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 300

22,000 تومــان

مجموعه قوانین و مقررات ارزی

گروه مولفان | احسان مهدوی| محمد یگانه آبکنار
ناشر: آراد کتاب
تعداد صفحات: 452

40,000 تومــان

مجموعه قوانین مالیاتی 1396

گروه مولفان | محمد برزگری| علیرضا رجب پور
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 696

30,000 تومــان

مروری جامع بر سایر قوانین

گروه مولفان | ابراهیم صادقی
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 760

39,000تومــان

جرم مطبوعاتی

گروه مولفان | قاسم محمدی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

9,000تومــان

حقوق تجارت بین الملل

گروه مولفان | کلایومک میلان اشمیتوف| بهروز اخلاقی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

32,000تومــان

اصول و قواعد کاربردی طبقه بندی و تعیین تعرفه کالا در گمرک

گروه مولفان | مهدی بهادری
ناشر: آترا
تعداد صفحات: 146

12,000 تومــان

قوانین و مقررات مربوط به مطبوعات

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 213

9,000تومــان

قانون بودجه سال 1395 کل کشور

گروه مولفان | حسین زارعی
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 96

5,000 تومــان

حقوق دریایی بر پایه قانون دریایی ایران و مقررات بین المللی دریایی

گروه مولفان | مرتضی نجفی اسفاد
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

17,000تومــان

حقوق تجارت بین الملل

گروه مولفان | کلایومک میلان اشمیتوف| بهروز اخلاقی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

28,000تومــان