حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

قانون مالیات های مستقیم

گروه مولفان | محسن ابراهیمی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 267

28,000تومــان

اقتصاد قراردادهای نفت و گاز

گروه مولفان | ویدا ورهرامی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 144

10,000تومــان

درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی

گروه مولفان | محمدحسن بردبار
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 112

7,000تومــان

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393

گروه مولفان | حمید والائی
ناشر: آیین دادرسی
تعداد صفحات: 151

5,000 تومــان

حقوق هسته ای

گروه مولفان | کارلتن استویبر| نیلوفر قدیری| عزیز شاه محمدی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 207

12,000تومــان

قراردادهای ساختمانی

گروه مولفان | جیمی هینز| محمد تقی بانکی
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 651

30,000 تومــان

قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 144

4,500 تومــان

قانون بودجه سال 1394 کل کشور

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 154

7,000 تومــان

تحلیل حقوقی قراردادهای نفتی

گروه مولفان | فرهاد ایرانپور
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 180

10,000 تومــان

قوانین و مقررات جدید خدمت وظیفه عمومی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 285

12,500تومــان

قوانین و مقررات مربوط به مجازات جرایم نیروهای مسلح و دادرسی نیروهای مسلح

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 156

5,000تومــان

قانون بودجه سال 1393 کل کشور

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 168

4,000 تومــان