حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

قوانین و مقررات مربوط به مطبوعات

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 213

9,000تومــان

قوانین و مقررات مربوط به مجازات جرایم نیروهای مسلح و دادرسی نیروهای مسلح 1395

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 180

5,000تومــان

قانون مالیاتهای مستقیم

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: سازمان حسابرسی
تعداد صفحات: 112

2,500 تومــان

مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

گروه مولفان | دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی
ناشر: توسعه ایران
تعداد صفحات: 112

5,500 تومــان

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

گروه مولفان | دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی
ناشر: توسعه ایران
تعداد صفحات: 84

4,000 تومــان

مجموعه قوانین مالیاتی

گروه مولفان | علی اکبر سمیعی| عباس وفادار| فرزاد شهدادفرد
ناشر: کیومرث
تعداد صفحات: 656

30,000تومــان

مجموعه قوانین با رویکرد آزمون حسابدار رسمی

گروه مولفان | فرشید فریدونی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 400

24,000 تومــان

قانون امور گمرکی

گروه مولفان | رضا بنائی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 222

17,000 تومــان

مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم

گروه مولفان | غلامحسین دوانی
ناشر: کیومرث
تعداد صفحات: 592

25,000 تومــان

تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی معماری

گروه مولفان | حسن نوبهار
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 344

26,000 تومــان

شرح و درس آزمون های نظام مهندسی شهرسازی -جلد 1

گروه مولفان | محمد عظیمی آقداش
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 368

29,000 تومــان

حقوق مالیاتی کاربردی

گروه مولفان | سید احمد باختر| احمد زارع مقدم
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 224

11,000 تومــان