حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

حقوق اداری تطبیقی

گروه مولفان | مهدی هداوند
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

22,000تومــان

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 107

4,500تومــان

مقررات مالی و معاملاتی شهرداری ها

گروه مولفان | محمد عظیمی آقداش
ناشر: آیدین
تعداد صفحات: 203

13,000تومــان

حقوق اداری تطبیقی

گروه مولفان | منوچهر طباطبایی مؤتمنی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

9,000تومــان

کلیات حقوق اساسی

گروه مولفان | محمدرضا ویژه
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

15,000تومــان

حقوق اداری

گروه مولفان | منوچهر طباطبایی موتمنی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

24,000تومــان

مجموعه قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری و منابع انسانی

گروه مولفان | یوسف رونق| مریم رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: None

75,000 تومــان

آشنایی با ساختار و عملکرد کمیسیون های مدیریت شهری در ایران

گروه مولفان | علی اصفهانی حسینی| مجید جلالوندی| مهدی صفری
ناشر: راز نهان
تعداد صفحات: 300

20,000 تومــان

درآمدی بر مدیریت سازمان های وابسته به شهرداری ها

گروه مولفان | علی اصفهانی حسینی
ناشر: راز نهان
تعداد صفحات: 568

30,000 تومــان

اندیشه های نو در مدیریت و حکمروایی شهری

گروه مولفان | جواد مهدی زاده
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 236

15,000 تومــان

شهرسازی، تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده 100

گروه مولفان | علی ایرانشاهی
ناشر: فدک ایساتیس
تعداد صفحات: 360

22,000 تومــان

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گروه مولفان | محمد علی عزیزی
ناشر: رویای سبز
تعداد صفحات: 168

10,000تومــان