حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مجموعه شهر آیین -جلد 1

گروه مولفان | محمد عظیمی آقداش
ناشر: فروزش
تعداد صفحات: 164

10,000 تومــان

مجموعه شهر آیین -جلد 2

گروه مولفان | محمد عظیمی آقداش
ناشر: فروزش
تعداد صفحات: 165

10,000 تومــان

حقوق اجتماعی معلولان

گروه مولفان | روح لله ساعی شتربانی| ثریا محمودی| مهدی رفعتی
ناشر: دانژه
تعداد صفحات: 160

14,000 تومــان

حقوق اداری تطبیقی

گروه مولفان | مهدی هداوند
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

22,000 تومــان

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 107

7,000 تومــان

مقررات مالی و معاملاتی شهرداری ها

گروه مولفان | محمد عظیمی آقداش
ناشر: آیدین
تعداد صفحات: 203

13,000 تومــان

حقوق اداری تطبیقی

گروه مولفان | منوچهر طباطبایی مؤتمنی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

9,000 تومــان

کلیات حقوق اساسی

گروه مولفان | محمدرضا ویژه
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

حقوق اداری

گروه مولفان | منوچهر طباطبایی موتمنی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

24,000 تومــان

مجموعه قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری و منابع انسانی

گروه مولفان | یوسف رونق| مریم رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: None

75,000 تومــان

آشنایی با ساختار و عملکرد کمیسیون های مدیریت شهری در ایران

گروه مولفان | علی اصفهانی حسینی| مجید جلالوندی| مهدی صفری
ناشر: راز نهان
تعداد صفحات: 300

20,000 تومــان

درآمدی بر مدیریت سازمان های وابسته به شهرداری ها

گروه مولفان | علی اصفهانی حسینی
ناشر: راز نهان
تعداد صفحات: 568

30,000 تومــان