حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

202 نکته در 202 پرسش مقررات متحدشکل 600

گروه مولفان | سعید قهرمان پور
ناشر: گپ
تعداد صفحات: None

6,900 تومــان

حقوق بین المللی کیفری

گروه مولفان | کریانگساک کیتیچاسیاری| بهنام یوسفیان شوره دلی| محمد اسماعیلی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

34,000 تومــان

اموال و حقوق مالی

گروه مولفان | علی رضا باریکلو
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,000 تومــان

حقوق بین الملل ارتباطات

گروه مولفان | میثم آرایی درونکلا
ناشر: سروش
تعداد صفحات: 216

15,000 تومــان

پیشگیری از جرایم جهانی

گروه مولفان | محمد بارانی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 272

11,000 تومــان

نقش زور در روابط بین الملل

گروه مولفان | آنتونیو کاسسه| مرتضی کلانتریان
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 238

15,000 تومــان

UCP 600

گروه مولفان | افشین خانی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 128

7,000 تومــان

حقوق بین الملل محیط زیست

گروه مولفان | سیدفضل الله موسوی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 384

25,000 تومــان

حقوق کیفری بین المللی عمومی

گروه مولفان | بهزاد رضوی فرد
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 272

12,000 تومــان

قوانین و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با دریا بندر و کشتی

گروه مولفان | محمدرضا سرافرازی اردکانی| محمدتقی جعفرزاده
ناشر: حک
تعداد صفحات: None

18,000 تومــان

حقوق حفاظت از هوا

گروه مولفان | محسن عبداللهی| علی مشهدی| مسعود فریادی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 544

20,000 تومــان

حقوق بازرگانی بین الملل

گروه مولفان | سیدحسام الدین هدایت زاده
ناشر: دانشگاه ارومیه
تعداد صفحات: 388

9,000 تومــان