حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

داوری تجاری بین المللی

گروه مولفان | عبدالحسین شیروی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

23,000 تومــان

امپریالیسم بشر دوستانه

گروه مولفان | ژان بریک مونت| فواد ایزدی| محسن بدره
ناشر: موسسه خبرگزاری فارس
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

بررسی علمی و کاربردی مقررات به کارگیری سلاح

گروه مولفان | سید رضا حسینی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 248

12,000 تومــان

اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین الملل

گروه مولفان | مصطفی میرمحمدی
ناشر: دانشگاه مفید
تعداد صفحات: 422

18,400 تومــان

داوری تجاری بین المللی تطبیقی

گروه مولفان | جولیان دی. ام. لو| لوکاس ا. میستلیس| اشتفان میشائیل کرول| محمد حبیبی مجنده
ناشر: دانشگاه مفید
تعداد صفحات: 820

29,500 تومــان

قواعد بازنگری شده داوری آنسیترال و رسیدگی های موازی در داوری

گروه مولفان | پرویز انصاری معین
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 368

8,000 تومــان

افغانستان آماده انفجار

گروه مولفان | کریستوف ار. هورستل| حمید بهشتی
ناشر: شرکت انتشارات قلم
تعداد صفحات: 365

5,500 تومــان

صلاحیت در دیوان های داوری بین المللی

گروه مولفان | محمدحسن بردبار
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 455

3,800 تومــان

یک رای داوری و دو نقد

گروه مولفان | مرتضی کلانتریان| رنه ژان دوپویی| ژان فلاوین لالیو| فرانسوا ریگو
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 171

800 تومــان

داوری تجاری بین المللی ایران و آنسیترال

گروه مولفان | محمد اسدی نژاد
ناشر: دانشگاه گیلان
تعداد صفحات: 224

1,350 تومــان

مسئولیت حمایت در دو نظام حقوقی بین الملل و اسلام

گروه مولفان | یوسف فرزانه
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 248

18,000 تومــان

  • 1