حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

حقوق بین الملل عمومی هوایی

گروه مولفان | حمید کاظمی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

16,000 تومــان

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر

گروه مولفان | شهرام کیوان فر
ناشر: مکتوب
تعداد صفحات: 64

4,000 تومــان

بی دولتی، دولت، آرمان شهر

گروه مولفان | رابرت نازیک| محسن رنجبر
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 440

37,500 تومــان

نظام بین المللی حقوق بشر

گروه مولفان | حسین مهرپور
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 593

30,000 تومــان

کتابچه آموزش کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان به زبان ساده

گروه مولفان | آزاده بهرامجی| مرضیه اکبری فر
ناشر: ماه باران
تعداد صفحات: 54

9,000 تومــان

آب و حقوق بشر

گروه مولفان | سلمان محمداحمد سلمان| سیوبان آلیس مکینرنی-لنکفورد| حسن اسدی ز یدآبادی
ناشر: ناهید
تعداد صفحات: 217

14,000 تومــان

حقوق بین الملل فضایی

گروه مولفان | سیدهادی محمودی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,000 تومــان

حقوق بین الملل هوایی

گروه مولفان | نادر مردانی| رضا عرب
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 208

9,000 تومــان

نظام حقوقی فضای ماوراء جو

گروه مولفان | محمد رضا حسینی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 464

20,000 تومــان

کرامت انسانی و نقش آن در جرم انگاری

گروه مولفان | سعید قماشی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 288

13,000 تومــان

جهانی شدن حقوق چالش های سه گانه

گروه مولفان | میری دلماس-مارتی| علیرضا روشن میلانی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 160

7,000 تومــان

سیاست جنایی سازمان ملل متحد

گروه مولفان | حمیدرضا جاویدزاده
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 544

23,000 تومــان