حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

حقوق دیپلماتیک

گروه مولفان | احمد ابوالوفا| مصطفی میرمحمدی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

حقوق بین الملل معاهدات

گروه مولفان | هدایت الله فلسفی
ناشر: فرهنگ نشر نو
تعداد صفحات: 1196

95,000 تومــان

حقوق دیپلماتیک

گروه مولفان | پرویز ذوالعین
ناشر: اداره نشر وزارت امور خارجه
تعداد صفحات: 684

34,000 تومــان

معاهدات بین المللی -جلد 2

گروه مولفان | محمدرضا سرافرازی اردکانی| محمدتقی جعفرزاده
ناشر: حک
تعداد صفحات: None

24,000 تومــان

حقوق معاهدات بین المللی

گروه مولفان | رضا موسی زاده
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 320

20,000 تومــان

تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی

گروه مولفان | محمود حبیبی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 448

18,000 تومــان

  • 1