حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سازمان امنیت و همکاری اروپا

گروه مولفان | محمدمهدی مختاری
ناشر: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: 220

17,500تومــان

پیش درآمدی بر حقوق سازمانهای بین المللی

گروه مولفان | یان کلابرس| فیروز سالاریان
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 528

28,000تومــان

نظریه های همگرایی منطقه ای و رژیم های بین المللی

گروه مولفان | سید جلال دهقانی فیروزآبادی
ناشر: مخاطب
تعداد صفحات: 280

14,000 تومــان

سازمانهای بین المللی

گروه مولفان | محمد غفوری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,500تومــان

اتحادیه اروپایی

گروه مولفان | سعید خالوزاده
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

10,500تومــان

منشور سازمان ملل متحد

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: کتاب آوا
تعداد صفحات: 256

7,500 تومــان

جهان اسلام در دوران معاصر

گروه مولفان | اکمل الدین احسان اوغلو| فرشته نصراللهی
ناشر: مهرگان خرد
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان

سیاست خارجی اتحادیه اروپا

گروه مولفان | فدریگا ام. بیندی| پریسا شاه محمدی| احمد نقیب زاده
ناشر: اداره نشر وزارت امور خارجه
تعداد صفحات: 478

19,000 تومــان

سیاست و حکومت در اتحادیه اروپا

گروه مولفان | نیل نیوجنت| محسن میردامادی
ناشر: اداره نشر وزارت امور خارجه
تعداد صفحات: 982

38,000 تومــان

سازمان های بین المللی

گروه مولفان | ج. ساموئل بارکین| مصطفی انتظارالمهدی| عبدالمجید سیفی
ناشر: کویر
تعداد صفحات: 256

13,000تومــان

سازمان های بین المللی و نظریه های روابط بین الملل

گروه مولفان | غلامرضا صراف یزدی| محسن صبری
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

9,000 تومــان

اتحادیه اروپا ؛ هویت، امنیت و سیاست

گروه مولفان | عبدالعلی قوام| داوود کیانی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 326

6,000 تومــان