حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سازمان های بین المللی

گروه مولفان | ج. ساموئل بارکین| مصطفی انتظارالمهدی| عبدالمجید سیفی
ناشر: کویر
تعداد صفحات: 256

13,000تومــان

پیشینه و نقش سازمانهای بین المللی در نظام بین الملل

گروه مولفان | محمدحسن خانی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 436

13,000 تومــان

حقوق سازمان های بین المللی

گروه مولفان | دانیل دورموای| کمال الدین هریسی نژاد
ناشر: آیدین
تعداد صفحات: 172

2,500 تومــان

حقوق سازمان های بین المللی

گروه مولفان | احمدرضا توحیدی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 472

20,000 تومــان

سازمان های بین المللی

گروه مولفان | محمد جواد ظریف| سید محمد کاظم سجاد پور
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 288

12,000 تومــان

سازمان های بین المللی

گروه مولفان | کلی-کیت اس. پیز| حسین شریفی طرازکوهی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 544

22,000 تومــان

سازمان های بین المللی

گروه مولفان | کلایو آرچر| فرزانه عبدالملکی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 256

3,000 تومــان

سازمان ملل متحد و حصول همکاری های اجتماعی، فرهنگی بین المللی

گروه مولفان | نسرین مصفا
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 448

12,000 تومــان

سازمانهای بین المللی

گروه مولفان | رضا موسی زاده
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 448

23,000 تومــان

سازمان های بین المللی از نظریه تا عمل

گروه مولفان | محمدحسن خانی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 408

10,100 تومــان

رژیم های بین المللی

گروه مولفان | فرهاد قاسمی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 220

2,500 تومــان

سازمان های بین المللی

گروه مولفان | فولکر ریتبرگر| برنهارد تسانگل| ماتیاس اشتایش| علی بغیری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 408

9,000 تومــان