حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سازمان امنیت و همکاری اروپا

گروه مولفان | محمدمهدی مختاری
ناشر: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: 220

17,500تومــان

پیش درآمدی بر حقوق سازمانهای بین المللی

گروه مولفان | یان کلابرس| فیروز سالاریان
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 528

28,000تومــان

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر

گروه مولفان | شهرام کیوان فر
ناشر: مکتوب
تعداد صفحات: 64

4,000تومــان

داوری تجاری بین المللی

گروه مولفان | عبدالحسین شیروی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

23,000تومــان

حقوق بین المللی کیفری

گروه مولفان | کریانگساک کیتیچاسیاری| بهنام یوسفیان شوره دلی| محمد اسماعیلی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

34,000تومــان

بی دولتی، دولت، آرمان شهر

گروه مولفان | رابرت نازیک| محسن رنجبر
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 440

37,500تومــان

نظریه های همگرایی منطقه ای و رژیم های بین المللی

گروه مولفان | سید جلال دهقانی فیروزآبادی
ناشر: مخاطب
تعداد صفحات: 280

14,000 تومــان

اموال و حقوق مالی

گروه مولفان | علی رضا باریکلو
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,000تومــان

سازمانهای بین المللی

گروه مولفان | محمد غفوری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,500تومــان

اتحادیه اروپایی

گروه مولفان | سعید خالوزاده
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

10,500تومــان

حقوق بین الملل ارتباطات

گروه مولفان | میثم آرایی درونکلا
ناشر: سروش
تعداد صفحات: 216

15,000 تومــان

منشور سازمان ملل متحد

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: کتاب آوا
تعداد صفحات: 256

7,500 تومــان