حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بی دولتی، دولت، آرمان شهر

گروه مولفان | رابرت نازیک| محسن رنجبر
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 440

37,500تومــان

منشور سازمان ملل متحد

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: کتاب آوا
تعداد صفحات: 256

7,500 تومــان

جهان اسلام در دوران معاصر

گروه مولفان | اکمل الدین احسان اوغلو| فرشته نصراللهی
ناشر: مهرگان خرد
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان

نظام بین المللی حقوق بشر

گروه مولفان | حسین مهرپور
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 593

30,000تومــان

کتابچه آموزش کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان به زبان ساده

گروه مولفان | آزاده بهرامجی| مرضیه اکبری فر
ناشر: ماه باران
تعداد صفحات: 54

9,000 تومــان

آب و حقوق بشر

گروه مولفان | سلمان محمداحمد سلمان| سیوبان آلیس مکینرنی-لنکفورد| حسن اسدی ز یدآبادی
ناشر: ناهید
تعداد صفحات: 217

14,000 تومــان

پیشگیری از جرایم جهانی

گروه مولفان | محمد بارانی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 272

11,000تومــان

حقوق بین الملل هوایی

گروه مولفان | نادر مردانی| رضا عرب
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 208

9,000تومــان

نظام حقوقی فضای ماوراء جو

گروه مولفان | محمد رضا حسینی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 464

20,000تومــان

کرامت انسانی و نقش آن در جرم انگاری

گروه مولفان | سعید قماشی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 288

13,000تومــان

حقوق بین الملل معاهدات

گروه مولفان | هدایت الله فلسفی
ناشر: فرهنگ نشر نو
تعداد صفحات: 1196

73,000 تومــان

نقش زور در روابط بین الملل

گروه مولفان | آنتونیو کاسسه| مرتضی کلانتریان
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 238

15,000تومــان