حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

خطابه هایی درباره حقوق طبیعی و حقوق سیاسی

گروه مولفان | گئورگ ویلهلم فریدریش هگل| زیبا جبلی
ناشر: شفیعی
تعداد صفحات: 360

32,000تومــان

درآمدی بر نظریه عدالت رانلد دورکین

گروه مولفان | سیدمحمدحسین میرمحمدی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 153

10,000تومــان

مفهوم قانون

گروه مولفان | هربرت لیونل آدولفوس هارت| محمد راسخ
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 456

24,000تومــان

فرهنگ لغات حقوقی

گروه مولفان | محمد کاظم لطفی| وحید کوثری
ناشر: مهرسا
تعداد صفحات: 241

16,000تومــان

درسنامه متون حقوقی

گروه مولفان | سید روح الله قاسم زاده
ناشر: شریف
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان

دعوای تقابل در رویه دادگاه ها

گروه مولفان | مهدی زینالی
ناشر: چراغ دانش
تعداد صفحات: None

16,000 تومــان

درس گفتارهای فلسفه حق و فلسفه حقوق عمومی

گروه مولفان | محمد راسخ
ناشر: خانه اندیشمندان علوم انسانی
تعداد صفحات: 119

8,000 تومــان

شکاف های جامعه ای ایرانی

گروه مولفان | محمد رضایی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 360

20,000تومــان

شوخی های حقوقی

گروه مولفان | پاتریک رگان| جعفر حسن زاده| بکتاش منوچهری
ناشر: آموت
تعداد صفحات: 85

6,000تومــان

حقوق بین الملل خصوصی

گروه مولفان | محمد نصیری
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 208

14,000تومــان

درآمدی بر فلسفه حق

گروه مولفان | محمدحسین طالبی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات: None

7,500 تومــان

قواعد حاکم بر اموال، مسئولیت مدنی و انتقال ناپذیری

گروه مولفان | گویدو کالابرسی| ا. داگلاس ملامد| سعیده مزینانیان| خشایار اسفندیاری فر
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 132

8,700 تومــان