حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

علوم جنایی

گروه مولفان | علی حسین نجفی ابرندآبادی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

38,000تومــان

تاملاتی در حقوق تطبیقی

گروه مولفان | عباس کریمی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

24,000تومــان

حقوق تطبیقی

گروه مولفان | عبدالحسین شیروی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

13,000تومــان

مکاتب معاصر فلسفه حقوق

گروه مولفان | برایان بیکس| دنیس مایکل پاترسون| محمد مهدی ذوالقدری| یحیی شعبانی
ناشر: ترجمان علوم انسانی
تعداد صفحات: 414

30,000 تومــان

مبانی حقوق عمومی ایران و اسلام

گروه مولفان | محمدجواد جاوید
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 458

28,000تومــان

حقوق؛ جانمایه بقای اجتماع

گروه مولفان | امیرحسین رنجبریان
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

37,000تومــان

خطابه هایی درباره حقوق طبیعی و حقوق سیاسی

گروه مولفان | گئورگ ویلهلم فریدریش هگل| زیبا جبلی
ناشر: شفیعی
تعداد صفحات: 360

32,000تومــان

درآمدی بر نظریه عدالت رانلد دورکین

گروه مولفان | سیدمحمدحسین میرمحمدی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 153

10,000 تومــان

مفهوم قانون

گروه مولفان | هربرت لیونل آدولفوس هارت| محمد راسخ
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 456

24,000تومــان

فرهنگ لغات حقوقی

گروه مولفان | محمد کاظم لطفی| وحید کوثری
ناشر: مهرسا
تعداد صفحات: 241

16,000تومــان

درسنامه متون حقوقی

گروه مولفان | سید روح الله قاسم زاده
ناشر: شریف
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان

دعوای تقابل در رویه دادگاه ها

گروه مولفان | مهدی زینالی
ناشر: چراغ دانش
تعداد صفحات: None

16,000 تومــان