حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مفهوم قانون

گروه مولفان | هربرت لیونل آدولفوس هارت| محمد راسخ
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 456

24,000 تومــان

درآمدی بر نظریه عدالت رانلد دورکین

گروه مولفان | سیدمحمدحسین میرمحمدی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 153

10,000 تومــان

درس گفتارهای فلسفه حق و فلسفه حقوق عمومی

گروه مولفان | محمد راسخ
ناشر: خانه اندیشمندان علوم انسانی
تعداد صفحات: 119

8,000 تومــان

شکاف های جامعه ای ایرانی

گروه مولفان | محمد رضایی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 360

20,000 تومــان

شوخی های حقوقی

گروه مولفان | پاتریک رگان| جعفر حسن زاده| بکتاش منوچهری
ناشر: آموت
تعداد صفحات: 85

6,000 تومــان

حقوق بین الملل خصوصی

گروه مولفان | محمد نصیری
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 208

14,000 تومــان

حق و مصلحت

گروه مولفان | محمد راسخ
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 576

29,000 تومــان

سرمه کشیدن یا کور کردن

گروه مولفان | عباس عبدی
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 494

27,000 تومــان

گفتگوهای مطبوعاتی

گروه مولفان | ناصر کاتوزیان
ناشر: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: 376

25,000 تومــان

اقتصاد ایران در تنگنای توسعه

گروه مولفان | حمید زمان زاده| محمد صادق الحسینی| موسی غنی نژاد اهری
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 338

28,500 تومــان

حقوق طبیعی و تاریخ

گروه مولفان | لئو اشتراوس| باقر پرهام
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 416

25,000 تومــان

فلسفه حقوق

گروه مولفان | آندری مرمور| سعید عابدی| مجید نیکویی
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحات: 212

11,000 تومــان