حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نابغه های وکالت و قضاوت

گروه مولفان | علی فلاح
ناشر: نظم تطبیقی
تعداد صفحات: 448

40,000 تومــان

دیو درشیشه

گروه مولفان | حسن جعفری تبار
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحات: 244

22,000تومــان

اصول ترجمه ی حقوقی

گروه مولفان | دبورا کائو| محمد عباس نژاد| سعید افزون| فرزانه فرح زاد
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 352

30,000 تومــان

فساد و مقبولیت قانون

گروه مولفان | آزاده چلبی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 228

22,000تومــان

علوم جنایی

گروه مولفان | علی حسین نجفی ابرندآبادی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

38,000تومــان

تاملاتی در حقوق تطبیقی

گروه مولفان | عباس کریمی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

24,000تومــان

حقوق تطبیقی

گروه مولفان | عبدالحسین شیروی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

13,000تومــان

مکاتب معاصر فلسفه حقوق

گروه مولفان | برایان بیکس| دنیس مایکل پاترسون| محمد مهدی ذوالقدری| یحیی شعبانی
ناشر: ترجمان علوم انسانی
تعداد صفحات: 414

30,000 تومــان

مبانی حقوق عمومی ایران و اسلام

گروه مولفان | محمدجواد جاوید
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 458

28,000 تومــان

حقوق؛ جانمایه بقای اجتماع

گروه مولفان | امیرحسین رنجبریان
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

37,000تومــان

خطابه هایی درباره حقوق طبیعی و حقوق سیاسی

گروه مولفان | گئورگ ویلهلم فریدریش هگل| زیبا جبلی
ناشر: شفیعی
تعداد صفحات: 360

32,000 تومــان

درآمدی بر نظریه عدالت رانلد دورکین

گروه مولفان | سیدمحمدحسین میرمحمدی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 153

10,000 تومــان