حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مجموعه قوانین مالیاتی 1396

گروه مولفان | عباس وفادار| فرزاد شهدادفرد
ناشر: کیومرث
تعداد صفحات: 792

30,000 تومــان

قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 735

25,000 تومــان

مجموعه قوانین با رویکرد آزمون حسابدار رسمی

گروه مولفان | فرشید فریدونی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 385

28,000 تومــان

حقوق تجارت -جلد 1

گروه مولفان | ربیعا اسکینی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

15,000تومــان

طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

گروه مولفان | شاهرخ شجاعیان| ایمان سریری آجیلی| پوریا ساسانفر
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 300

22,000 تومــان

مجموعه قوانین و مقررات ارزی

گروه مولفان | احسان مهدوی| محمد یگانه آبکنار
ناشر: آراد کتاب
تعداد صفحات: 452

40,000 تومــان

حقوق تجارت

گروه مولفان | ربیعا اسکینی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,000تومــان

حقوق بازار سرمایه

گروه مولفان | محمد سلطانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

19,000تومــان

حقوق کار

گروه مولفان | سیدعزت الله عراقی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

20,000تومــان

حقوق ارث

گروه مولفان | علی حسین مصلحی عراقی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

10,000تومــان

علوم جنایی

گروه مولفان | علی حسین نجفی ابرندآبادی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

38,000تومــان