حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

قانون مجازات اسلامی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 437

12,000تومــان

قانون مالیات های مستقیم

گروه مولفان | محسن ابراهیمی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 267

28,000تومــان

مفهوم قانون

گروه مولفان | هربرت لیونل آدولفوس هارت| محمد راسخ
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 456

24,000تومــان

قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 838

23,000تومــان

نخستین کتاب حقوق من

گروه مولفان | کیان فروزش| آرتمیس حبیبی آزاد
ناشر: ایران بان
تعداد صفحات: 136

8,500تومــان

قوانین و مقررات اراضی و املاک

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 510

19,000تومــان

قوانین و مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 463

18,000تومــان

ندانسته قضاوت نکنیم

گروه مولفان | کلود برژه| سوسن سلیم زاده| ستاره صفوت| آرزو خوشابی
ناشر: اژدهای طلایی
تعداد صفحات: 88

6,000 تومــان

قوانین و مقررات کار رفاه و تامین اجتماعی 94

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 1008

33,000تومــان

درآمدی بر نظریه عدالت رانلد دورکین

گروه مولفان | سیدمحمدحسین میرمحمدی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 153

10,000تومــان

قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری

گروه مولفان | جهانگیر منصور
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 207

7,500تومــان

اقتصاد قراردادهای نفت و گاز

گروه مولفان | ویدا ورهرامی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 144

10,000تومــان