حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

موضوعات راهبردی برای مدیریت شهری در مشارکت های عمومی - خصوصی

گروه مولفان | بهروز درویش| رحیم سرور| بابک جعفریان
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: None

17,000 تومــان

اقتصاد صنعتی

گروه مولفان | فرهاد خدادادکاشی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 398

19,000تومــان

مکان یابی تجهیزات مدل های ریاضی پایه و روشهای حل

گروه مولفان | مهدی سیف برقی| مریم قبادی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 135

8,000 تومــان

الگوی جامع رقابت پذیری جهانی

گروه مولفان | علی مهری پرگو
ناشر: موسسه انتشاراتی مرز فکر
تعداد صفحات: 552

35,000 تومــان

راهبردهای رشد غول آسا

گروه مولفان | راجر کارترایت| راحله فاضلی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 152

9,000تومــان

مباحث راهبردی در زمینه ی مشارکت های عمومی - خصوصی در چشم انداز بین المللی

گروه مولفان | مناف هاشمی| رحیم سرور| بابک جعفریان
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: None

14,500 تومــان

آشنایی با هنرهای سنتی ایران

گروه مولفان | مرجان کشاورزی| مهرداد احمدی شیخانی
ناشر: فرهنگ صبا
تعداد صفحات: None

10,000تومــان

مشارکت عمومی خصوصی

گروه مولفان | حمید جاودانی
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان

شناخت صنایع دستی ایران

گروه مولفان | حسین یاوری
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 228

14,500تومــان

اقتصاد صنعتی

گروه مولفان | احمد صدرایی جواهری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 247

6,500 تومــان

طبقه بندی و کدگذاری کالا

گروه مولفان | احمد غلامزاده
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 230

2,200 تومــان

  • 1