حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد

گروه مولفان | پیتر دی شیف| اندرو شیف| حمیدرضا ارباب
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 248

20,000 تومــان

اقتصاد خرد میانه همراه با مسائل حل شده

گروه مولفان | غلامرضا کشاورز
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 471

24,000تومــان

اقتصاد مدیریت

گروه مولفان | دومینیک سالواتوره
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 528

38,000تومــان

تئوری و مسائل اقتصاد خرد

گروه مولفان | دومینیک سالواتوره| حمیدرضا ارباب
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 564

22,000تومــان

تئوری ها و مسائل اقتصاد خرد

گروه مولفان | سعید شیرکوند
ناشر: کویر
تعداد صفحات: 248

13,500تومــان

رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانه

گروه مولفان | هال واریان| سید جواد پورمقیم
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 728

34,000تومــان

تحلیل اقتصاد خرد

گروه مولفان | هال واریان| رضا حسینی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 621

35,000تومــان

تئوری اقتصاد خرد

گروه مولفان | ریچارد لایارد| آلن آرتور والترز| عباس شاکری
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 464

18,000 تومــان

نظریه اقتصاد خرد

گروه مولفان | گرگوری منکیو| حمیدرضا ارباب
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 588

38,000تومــان

اقتصاد خرد -جلد 2

گروه مولفان | عباس شاکری
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 626

20,000تومــان

تئوری اقتصاد خرد

گروه مولفان | سجاد فرجی دیزجی
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 744

25,000تومــان

اقتصاد خرد

گروه مولفان | عبدالرسول قاسمی| مصطفی شریف
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 546

15,000تومــان