حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

درآمدی بر صنعت گردشگری

گروه مولفان | مرتضی بذرافشان
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 240

16,500 تومــان

تحلیل کمی در صنعت گردشگری

گروه مولفان | تادایوکی هارا| نیلوفر عباسپور| رسول محمد علی پور
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 296

19,500 تومــان

شناخت توسعه پایدار گردشگری

گروه مولفان | یان یو. لیبورد| دبورا ادواردز| محمد تقی زاده مطلق
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 356

30,000 تومــان

آداب، الگوهای رفتاری و اخلاق حرفه ای در صنعت گردشگری

گروه مولفان | جلال نصیریان
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 256

15,500 تومــان

مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری

گروه مولفان | رحیم حیدری چیانه
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

13,000تومــان

وضعیت علم و تکنولوژی در کانادا

گروه مولفان | آریا متین
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 484

24,000تومــان

اقتصاد سلامت

گروه مولفان | مجید صباغ کرمانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

15,000تومــان

بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری

گروه مولفان | مصطفی حاجی امینی| رسول محمد علی پور
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 96

7,500 تومــان

مجموعه واژه های مهندسی بسپار شاخه تایر

گروه مولفان | گروه واژه گزینی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 90

12,000 تومــان

مطالعات گردشگری -جلد 1

گروه مولفان | تعظیم جمال| مایک رابینسون| محمدحسین ایمانی خوشخو| افسانه پورجم علویجه| زهرا نادعلی پور
ناشر: نورا
تعداد صفحات: 566

25,000 تومــان

مطالعات گردشگری -جلد 2

گروه مولفان | تعظیم جمال| مایک رابینسون| محمدحسین ایمانی خوشخو| افسانه پورجم علویجه| زهرا نادعلی پور
ناشر: نورا
تعداد صفحات: 544

25,000 تومــان

ارزیابی دیدگاه جوامع میزبان از توسعه اکوتوریسم در ایران

گروه مولفان | اسرافیل شفیع زاده
ناشر: نشانه
تعداد صفحات: 185

15,000تومــان