حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

هزار واژه گردشگری و جهانگردی -جلد 1

گروه مولفان | گروه واژه گزینی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 160

15,000 تومــان

خرید راهبردی خدمات سلامت

گروه مولفان | پیوند باستانی| سیدمصطفی حکیم زاده
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 106

20,000تومــان

کلید فولاد

گروه مولفان | سی. دبلیو. ‏ وگست| ام. ‏ وگست| عبدالله ولی نژاد
ناشر: طراح
تعداد صفحات: 358

22,000 تومــان

گردشگری در هزاره سوم

گروه مولفان | اسرافیل شفیع زاده
ناشر: نشانه
تعداد صفحات: 191

16,000تومــان

فرهنگ دوسویه لغات گردشگری، تفریح و پذیرایی

گروه مولفان | شهروز پورحسین
ناشر: علمیران
تعداد صفحات: 344

35,000 تومــان

شناخت روحیات ملل

گروه مولفان | اصغر حیدری
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 302

16,500 تومــان

شناخت صنعت گردشگری

گروه مولفان | محمود ضیایی| مژگان تراب احمدی
ناشر: علوم اجتماعی
تعداد صفحات: 300

18,000 تومــان

برنامه ریزی گردشگری

گروه مولفان | ادوارد اینسکیپ| محمود حسن پور| سعید داغستانی
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 444

25,800 تومــان

کارآفرینی هنر و توسعۀ اقتصادی

گروه مولفان | رونی ج. فیلیپس| حمیدرضا شش جوانی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 101

8,000تومــان

روش های نوین ساخت

گروه مولفان | داود رمضانی| محمدهادی علیزاده الیزیی
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 283

19,000 تومــان

درآمدی پیشرفته بر اقتصاد فرهنگی

گروه مولفان | روت تاوز| احتشام رشیدی| انسیه ابری
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: None

15,900تومــان

سامسونگ سه ستاره ی درخشان

گروه مولفان | تونی میچل
ناشر: افرند
تعداد صفحات: 318

20,000تومــان