حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدارک مهندسی ابزار دقیق و کنترل

گروه مولفان | مرتضی محسنی هماگرانی| مهسا محسنی هماگرانی
ناشر: آیلار
تعداد صفحات: 173

20,000 تومــان

نفت و هژمونیسم امریکا

گروه مولفان | محسن مسرت
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 404

38,000 تومــان

دوران های سخت در سرزمین های فراوانی

گروه مولفان | بنجامین بیکر اسمیت| علی ولی پور طیبی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 385

30,000 تومــان

پالایشگاه آبادان در 80 سال تاریخ ایران

گروه مولفان | مجید جواهری زاده
ناشر: شادگان
تعداد صفحات: 242

15,000 تومــان

مرجع طراحی تجهیزات فرآیندی

گروه مولفان | مهدی رازی فر
ناشر: اندیشه سرا
تعداد صفحات: 907

80,000 تومــان

همه چیز در مورد طلا

گروه مولفان | علیرضا جوادی| محمدحسین رشیدی
ناشر: چالش
تعداد صفحات: 198

15,000 تومــان

ژئوپلیتیک های جهانی نفت

گروه مولفان | فیلیپ سبی-لوپز| سید حامد رضیئی
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: 624

48,000 تومــان

جنگ سردتر

گروه مولفان | مارین کاتوسا| محسن خضری| مهدی خدایی
ناشر: کویر
تعداد صفحات: 296

20,000 تومــان

نفحات نفت

گروه مولفان | رضا امیرخانی
ناشر: افق
تعداد صفحات: 232

18,000 تومــان

بشکه های شوک

گروه مولفان | احمد جزایری
ناشر: یزدا
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

مرجع کامل طراحی تجهیزات ابزار دقیق و کنترل

گروه مولفان | مرتضی محسنی هماگرانی| مهراد رزم آرا| محمد سپهری نیا
ناشر: اتحاد
تعداد صفحات: 560

26,000 تومــان

تاریخ نفت ایران 1901 - 1914

گروه مولفان | محمد حسن نیا
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 464

20,000 تومــان