حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مقدمه ای بر خشکسالی و شاخصهای آن

گروه مولفان | زهرا حجازی زاده| سعید جودی زاده
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

19,000 تومــان

اقتصاد کشاورزی

گروه مولفان | نعمت الله اکبری| مصطفی شریف
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

9,000 تومــان

خشکسالی و حاصلخیزی خاک

گروه مولفان | زهرا حجازی زاده
ناشر: آکادمیک
تعداد صفحات: 289

20,000 تومــان

گل دهی و تناوب میوه دهی در زیتون و روش های کنترل آن

گروه مولفان | اسماعیل خالقی| کاظم ارزانی
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 128

10,000 تومــان

بازمصرف، بازیافت، بازکاهی در مصرف مواد غذایی

گروه مولفان | الگزاندرا فیکس| لادن مقیمی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 36

2,000 تومــان

بحث برنر

گروه مولفان | ترور هنری استن| سی. اچ. ای. فیلپین| حسن مرتضوی
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 400

32,500 تومــان

گفتگو با پسرم درباره گرسنگی در جهان

گروه مولفان | ژان زیگلر| مهدی ضرغامیان
ناشر: آفرینگان
تعداد صفحات: 84

5,000 تومــان

سیاست توسعه کشاورزی -جلد 1

گروه مولفان | راجر نورتون| زهرا امیری
ناشر: دانشگاه گیلان
تعداد صفحات: 476

34,000 تومــان

مکانیزاسیون صنایع کشاورزی

گروه مولفان | ترحم مصری گندشمین
ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی
تعداد صفحات: 388

25,000 تومــان

آمار و احتمالات

گروه مولفان | عبدالمجید رضائی| علی محمد میر محمدی میبدی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 602

24,500 تومــان

ارزش گذاری اقتصادی اکوسیستم های جنگلی

گروه مولفان | مصطفی پناهی
ناشر: تالاب
تعداد صفحات: 238

12,000 تومــان

اصول اقتصاد کشاورزی

گروه مولفان | آ. ان. سادهو| آمارجیت سینگ| مجتبی الماسی
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه)
تعداد صفحات: 296

15,000 تومــان