حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

خشکسالی و حاصلخیزی خاک

گروه مولفان | زهرا حجازی زاده
ناشر: آکادمیک
تعداد صفحات: 289

20,000 تومــان

گل دهی و تناوب میوه دهی در زیتون و روش های کنترل آن

گروه مولفان | اسماعیل خالقی| کاظم ارزانی
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 128

10,000 تومــان

بازمصرف، بازیافت، بازکاهی در مصرف مواد غذایی

گروه مولفان | الگزاندرا فیکس| لادن مقیمی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 36

2,800 تومــان

بحث برنر

گروه مولفان | ترور هنری استن| سی. اچ. ای. فیلپین| حسن ‏‫ مرتضوی
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 400

35,000 تومــان

گفتگو با پسرم درباره گرسنگی در جهان

گروه مولفان | ژان زیگلر| مهدی ضرغامیان
ناشر: آفرینگان
تعداد صفحات: 84

5,000تومــان

سیاست توسعه کشاورزی -جلد 1

گروه مولفان | راجر نورتون| زهرا امیری
ناشر: دانشگاه گیلان
تعداد صفحات: 476

34,000 تومــان

مکانیزاسیون صنایع کشاورزی

گروه مولفان | ترحم مصری گندشمین
ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی
تعداد صفحات: 388

25,000 تومــان

ارزش گذاری اقتصادی اکوسیستم های جنگلی

گروه مولفان | مصطفی پناهی
ناشر: تالاب
تعداد صفحات: 238

12,000 تومــان

اصول اقتصاد کشاورزی

گروه مولفان | آ. ان. سادهو| آمارجیت سینگ| مجتبی الماسی
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه)
تعداد صفحات: 296

15,000 تومــان

نقش و اهمیت صنعت دامپروری در تولید ملی

گروه مولفان | نورالله نیکخواه
ناشر: پرتو واقعه (وابسته به موسسه فرهنگی هنری پرتو واقعه)
تعداد صفحات: None

9,000 تومــان

اصول و مبانی کشاورزی پایدار

گروه مولفان | امیر آینه بند
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 344

18,000 تومــان

آمار و احتمال در علوم کشاورزی

گروه مولفان | روح اله عبدالشاهی| دانیال کهریزی| رضا محمدی
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه)
تعداد صفحات: 352

7,500 تومــان