حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بحران بزرگ جهانی

گروه مولفان | احمد سیف
ناشر: مضمون
تعداد صفحات: 192

14,000تومــان

خرید راهبردی خدمات سلامت

گروه مولفان | پیوند باستانی| سیدمصطفی حکیم زاده
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 106

20,000تومــان

کلید فولاد

گروه مولفان | سی. دبلیو. ‏ وگست| ام. ‏ وگست| عبدالله ولی نژاد
ناشر: طراح
تعداد صفحات: 358

22,000 تومــان

کفش باز

گروه مولفان | فیلیپ اچ. نایت| سعید کلاتی
ناشر: هیرمند
تعداد صفحات: 374

35,000 تومــان

گردشگری در هزاره سوم

گروه مولفان | اسرافیل شفیع زاده
ناشر: نشانه
تعداد صفحات: 191

16,000تومــان

کفش باز

گروه مولفان | فیلیپ اچ. نایت| شورش بشیری
ناشر: میلکان
تعداد صفحات: 328

24,000تومــان

استیو جابز باشید

گروه مولفان | برنت شلندر| ریک تتسلی| محمدحسن فکری
ناشر: شرکت انتشارات گرایش تازه
تعداد صفحات: 432

23,900تومــان

تولید ناب

گروه مولفان | جیمز ووماک| دانیل جونز| دانیل روس| آزاده رادنژاد| مهدی بیجاری| کاظم موتابیان
ناشر: آموزه
تعداد صفحات: 257

22,700 تومــان

نیکوکاران نابکار

گروه مولفان | ها-جون چانگ| میرمحمود نبوی| خلیل شهابی
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 382

26,500تومــان

دید اقتصادی

گروه مولفان | پیتر دی شیف| اندرو شیف| سهند حمزه یی
ناشر: آریانا قلم
تعداد صفحات: 263

17,500 تومــان

فرهنگ دوسویه لغات گردشگری، تفریح و پذیرایی

گروه مولفان | شهروز پورحسین
ناشر: علمیران
تعداد صفحات: 344

35,000 تومــان

دولت کارآفرین

گروه مولفان | ماریانا ماتسوکاتو| حمید پاداش| علی نیکونسبتی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 238

23,000تومــان