حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

کتاب سیب

گروه مولفان | مجید خزایی| آرش سروری| ژان بقوسیان
ناشر: بهارسبز
تعداد صفحات: 180

15,000تومــان

اقتصاد توسعه

گروه مولفان | ژرار رولان| محمد سلیمانی| محمد مخبر
ناشر: چالش
تعداد صفحات: 950

65,000 تومــان

تحلیل کمی در صنعت گردشگری

گروه مولفان | تادایوکی هارا| نیلوفر عباسپور| رسول محمد علی پور
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 296

19,500 تومــان

کارآفرینی استراتژیک

گروه مولفان | حسینعلی نقیبی
ناشر: گسترش علوم نوین
تعداد صفحات: 376

25,000 تومــان

شناخت توسعه پایدار گردشگری

گروه مولفان | یان یو. لیبورد| دبورا ادواردز| محمد تقی زاده مطلق
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 356

30,000 تومــان

بچه های کارآفرین

گروه مولفان | آدام تورن| متیو تورن| ترونی فو| مرجان فرجی
ناشر: جوانه رشد
تعداد صفحات: 88

7,000 تومــان

آداب، الگوهای رفتاری و اخلاق حرفه ای در صنعت گردشگری

گروه مولفان | جلال نصیریان
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 256

15,500 تومــان

کارآفرینی فناورانه

گروه مولفان | سیدرضا حجازی| فیروزه کرمانشاه
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 275

22,000 تومــان

مفاهیم پایه در محلات پایدار

گروه مولفان | آوی فریدمن| حامد مضطرزاده| وحیده حجتی
ناشر: طحان
تعداد صفحات: 232

28,000 تومــان

ارتباطات توسعه در جهان سوم

گروه مولفان | سرینیواس آر. ملکوت| اچ. لسلی استیوس| شعبانعلی بهرامپور
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 656

33,000تومــان

تفکر طراحی

گروه مولفان | امید خیاط| روح الله قادری کنگاوری
ناشر: روزنه
تعداد صفحات: 164

16,000تومــان

تجربه اقتصاد مقاومتی در جهان و ایران

گروه مولفان | نظام بهرامی کمیل| احسان فدایی| مجتبی راعی| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تعداد صفحات: 417

21,000 تومــان