حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

جهانی شدن و حقوق بشر

گروه مولفان | رودا ای هوارد-هاسمن| سید احمد موثقی| گلپر اسفندیاری
ناشر: روزنه
تعداد صفحات: 216

12,500تومــان

جهانی سازی و مسائل آن

گروه مولفان | جوزف ای استیگلیتز| حسن گلریز
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 320

18,000 تومــان

مالیه بین الملل

گروه مولفان | دومینیک سالواتوره| حمیدرضا ارباب
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 490

25,000تومــان

تجارت بین الملل

گروه مولفان | دومینیک سالواتوره| حمیدرضا ارباب
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 607

26,000تومــان

تکانه جهانمندی

گروه مولفان | ایو برونسویک| آندره دانزن| علی اکبر عبدالرشیدی
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 116

5,000 تومــان

تئوری و مسائل اقتصاد بین الملل

گروه مولفان | دومینیک سالواتوره| هدایت ایران پرور| حسن گلریز
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 386

17,000تومــان

نگاهی نو به جهانی شدن

گروه مولفان | جوزف ای استیگلیتز| مسعود کرباسیان
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 415

20,000تومــان

جهانی سازی

گروه مولفان | تونی اسمیت| فروغ اسد پور
ناشر: پژواک
تعداد صفحات: 440

12,000تومــان

جنگ بر سر ثروت

گروه مولفان | گابور اشتاینگارت| رضا امیررحیمی
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: None

9,500 تومــان

نهادها و رشد اقتصادی

گروه مولفان | مهدی تقوی| حسین محمدی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 452

13,500 تومــان

جهانی شدن و روابط بین الملل

گروه مولفان | حسین امیدوار| میرعلیرضا دریابیگی
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 344

8,600 تومــان

مالیه بین الملل

گروه مولفان | دنیس اپل یارد| آلفرد فیلد| محمد علی مانی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 414

28,000تومــان