حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مرزهای نو در اقتصاد سیاسی بین الملل

گروه مولفان | رابرت گیلپین| علیرضا طیب
ناشر: چاپخش
تعداد صفحات: 360

28,800تومــان

تجارت بین الملل

گروه مولفان | جانکارلو گاندولفو| مهدی تقوی| تیمور محمدی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 598

25,000تومــان

همگرایی اقتصادی

گروه مولفان | علیرضا رحیمی بروجردی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

17,000تومــان

دیپلماسی تجاری

گروه مولفان | وحید بزرگی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 316

24,000تومــان

اقتصاد بین الملل -جلد 1

گروه مولفان | دنیس اپل یارد| آلفرد فیلد| استیون ال. کاب| عبداله رحیم لوی بنیس
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 619

33,000 تومــان

اقتصاد سیاسی بین الملل

گروه مولفان | عبدالله قنبرلو
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 400

20,000 تومــان

توسعه ی پایدار بخشی و فضایی

گروه مولفان | بیژن مقصودلو| راشین مقصودی
ناشر: تالاب
تعداد صفحات: 248

50,000 تومــان

مالیه ی بین الملل

گروه مولفان | دنیس اپل یارد| آلفرد فیلد| استیون ال. کاب| محمد علی مانی| زهرا مستعانی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 462

36,000تومــان

اصول مدیریت کلاس جهانی

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| سمیه کشاورزدستک| اصغر استیری
ناشر: برایند پویش
تعداد صفحات: 421

28,000 تومــان

اقتصاد بین الملل -جلد 2

گروه مولفان | سید جواد پورمقیم
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

17,500تومــان

اقتصاد سیاسی بین الملل

گروه مولفان | ریموند سی. میلر| محمد علی شیرخانی| سیداحمد فاطمی نژاد| علیرضا خسروی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 360

12,000تومــان

ارزیابی اقتصادی اثرات توسعه بر محیط زیست

گروه مولفان | صدیقه عطرکار روشن
ناشر: فدک ایساتیس
تعداد صفحات: 246

15,000 تومــان