حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مالیه عمومی

گروه مولفان | ابوطالب مهندس| مهدی تقوی
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 344

17,000تومــان

اقتصاد بخش عمومی

گروه مولفان | سید جواد پورمقیم
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 335

25,000تومــان

مالیه عمومی (رشته حقوق)

گروه مولفان | محمد مهتری آرانی| منصوره مهدوی راوندی
ناشر: قانون مدار
تعداد صفحات: 120

5,000 تومــان

حقوق مالیاتی

گروه مولفان | محمد علی یزدان بخش| لویی تروتابا| ژان ماری کوتره
ناشر: دایره
تعداد صفحات: 240

8,000تومــان

آشنایی با مالیه عمومی

گروه مولفان | لطفعلی بخشی
ناشر: اقتصاد فردا
تعداد صفحات: 242

5,000 تومــان

مالیه عمومی و بودجه

گروه مولفان | حمزه خواستار
ناشر: کتابخانه فرهنگ
تعداد صفحات: 208

5,500 تومــان

اقتصاد بخش عمومی و حدود وظایف دولت ها

گروه مولفان | سید فرزاد هاشمی| محمد قجر| مهرداد بنداری
ناشر: هوشمند تدبیر
تعداد صفحات: 176

10,000 تومــان

مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت

گروه مولفان | حسن رنگریز| غلامحسین خورشیدی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 314

19,000 تومــان

مالیه عمومی

گروه مولفان | لطفعلی بخشی
ناشر: اقتصاد فردا
تعداد صفحات: 242

10,000تومــان

مروری بر مالیه عمومی

گروه مولفان | جلیل حسینی اجداد نیاکی
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 144

5,000 تومــان

اقتصاد بخش عمومی -جلد 2

گروه مولفان | سارا جین کانلی| الیستر مانرو| مرتضی سامتی
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 736

16,700 تومــان

مالیه عمومی و اقتصاد دولت

گروه مولفان | یدالله دادگر
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 260

12,000تومــان