حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مالیه عمومی و خط مشی دولت ها

گروه مولفان | محمد یونسی| محمدرضا قربانیان| سارا سلیمی
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 138

20,000 تومــان

مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت

گروه مولفان | عزت اله عباسیان
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 272

18,000 تومــان

حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

گروه مولفان | فریدون ویسی| دلیر ناصرآبادی
ناشر: ترمه
تعداد صفحات: 216

17,000 تومــان

اقتصاد بخش عمومی

گروه مولفان | جمشید پژویان
ناشر: جنگل
تعداد صفحات: 356

25,000 تومــان

مالیه عمومی

گروه مولفان | ابوطالب مهندس| مهدی تقوی
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 344

21,000 تومــان

مالیه عمومی و بودجه

گروه مولفان | محمد بهمند
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 308

10,000 تومــان

مالیه عمومی و خط مشی دولت ها

گروه مولفان | فهیمه رجبی راد| محمدابراهیم همتان
ناشر: هوشمند تدبیر
تعداد صفحات: 176

10,000 تومــان

مالیات بر ارزش افزوده

گروه مولفان | فرخ برزیده| مهران فضل اله پور| سیدمهدی حسین نژاد
ناشر: آیلار
تعداد صفحات: 272

13,500 تومــان

مجموعه سوالات آزمون تعیین سطح مالیاتی

گروه مولفان | احمد غفارزاده| علی لطفی
ناشر: فرهیختگان دانشگاه
تعداد صفحات: 450

25,000 تومــان

مالیه عمومی و اقتصاد دولت

گروه مولفان | یدالله دادگر
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 260

20,000 تومــان

مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت

گروه مولفان | حسن رنگریز| غلامحسین خورشیدی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 314

19,000 تومــان

مالیه عمومی برای دانشجویان علوم انسانی

گروه مولفان | احمد توکلی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان