حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ملاحظاتی درباره ی مارکس ...

گروه مولفان | میشل فوکو| دوتچو ترومبادوری| ابو بوسا لوئیس| امیرهوشنگ افتخاری راد
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 142

13,500 تومــان

فرضیه کمونیسم

گروه مولفان | آلن بدیو| صالح نجفی| مراد فرهادپور
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 194

22,500 تومــان

دگردیسی کمونیسم مارکس

گروه مولفان | محسن حکیمی
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 400

32,000 تومــان

چه باید کرد؟

گروه مولفان | آلن بدیو| مارتن لگرو| مارتن دورو| سوزان اسپیتزر| احمد حسینی
ناشر: مانیا هنر
تعداد صفحات: 216

22,000 تومــان

بازخوانی انگلس

گروه مولفان | جان ریس| روزبه آقاجری
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 139

14,000 تومــان

مفاهیم بنیادی ماتریالیسم تاریخی

گروه مولفان | مارتا هارنکر| تینا مهتاب
ناشر: عصیان
تعداد صفحات: 308

26,000 تومــان

تاملاتی درباره دیکتاتوری حزبی و مالکیت دولتی

گروه مولفان | محمدحسن شاهکوئی
ناشر: نشانه
تعداد صفحات: 382

30,000 تومــان

سرمایه -جلد 3

گروه مولفان | کارل مارکس| حسن مرتضوی
ناشر: لاهیتا
تعداد صفحات: 942

70,000 تومــان

درسهای قرن بیستم

گروه مولفان | کارل ریموند پوپر| جانکارلو بوزتی| هرمز همایون پور
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 172

15,000 تومــان

تروتسکی و تروتسکیسم

گروه مولفان | الکس کالینیکوس| محمد رفیعی مهرآبادی
ناشر: خجسته
تعداد صفحات: 215

18,000 تومــان

تاریخ و آگاهی طبقاتی

گروه مولفان | جورج لوکاچ| محمدجعفر پوینده
ناشر: بوتیمار
تعداد صفحات: 616

55,000 تومــان

کارل مارکس و جامعه شناسی شناخت

گروه مولفان | منوچهر آشتیانی
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 802

58,000 تومــان