حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

درسهای قرن بیستم

گروه مولفان | کارل ریموند پوپر| جانکارلو بوزتی| هرمز همایون پور
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 172

15,000تومــان

تروتسکی و تروتسکیسم

گروه مولفان | الکس کالینیکوس| محمد رفیعی مهرآبادی
ناشر: خجسته
تعداد صفحات: 215

18,000تومــان

تاریخ و آگاهی طبقاتی

گروه مولفان | جورج لوکاچ| محمدجعفر پوینده
ناشر: بوتیمار
تعداد صفحات: 616

55,000تومــان

کارل مارکس و جامعه شناسی شناخت

گروه مولفان | منوچهر آشتیانی
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 802

58,000تومــان

شهریار جدید

گروه مولفان | آنتونیو گرامشی| عطااله نوریان
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 156

10,000تومــان

پرسش هایی از مارکس

گروه مولفان | تری ایگلتون| رحمان بوذری| صالح نجفی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 256

20,000تومــان

مارکسیسم و فلسفه

گروه مولفان | الکس کالینیکوس| علی اکبر معصوم بیگی
ناشر: بوتیمار
تعداد صفحات: 356

26,000تومــان

فضاهای امید

گروه مولفان | دیوید هاروی| علیرضا جباری
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 385

30,000 تومــان

بلشویسم از تئوری تا عمل

گروه مولفان | برتراند راسل| امیر سلطان زاده
ناشر: علم
تعداد صفحات: 142

14,500 تومــان

مارکسیسمِ دگراندیش

گروه مولفان | دیو رنتن| نسترن موسوی| علی اکبر معصوم بیگی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 341

25,000تومــان

شورشیان آرمانخواه

گروه مولفان | مازیار بهروز| مهدی پرتوی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 368

19,000تومــان

مائوئیسم و بازتاب آن در ایران

گروه مولفان | ف. م. جوانشیر| عزیزالله علیزاده
ناشر: فردوس
تعداد صفحات: 280

21,000تومــان