حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مفاهیم بنیادی ماتریالیسم تاریخی

گروه مولفان | مارتا هارنکر| تینا مهتاب
ناشر: عصیان
تعداد صفحات: 308

26,000 تومــان

تاملاتی درباره دیکتاتوری حزبی و مالکیت دولتی

گروه مولفان | محمدحسن شاهکوئی
ناشر: نشانه
تعداد صفحات: 382

30,000تومــان

سرمایه -جلد 3

گروه مولفان | کارل مارکس| حسن مرتضوی
ناشر: لاهیتا
تعداد صفحات: 942

70,000 تومــان

درسهای قرن بیستم

گروه مولفان | کارل ریموند پوپر| جانکارلو بوزتی| هرمز همایون پور
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 172

15,000تومــان

تروتسکی و تروتسکیسم

گروه مولفان | الکس کالینیکوس| محمد رفیعی مهرآبادی
ناشر: خجسته
تعداد صفحات: 215

18,000تومــان

تاریخ و آگاهی طبقاتی

گروه مولفان | جورج لوکاچ| محمدجعفر پوینده
ناشر: بوتیمار
تعداد صفحات: 616

55,000تومــان

کارل مارکس و جامعه شناسی شناخت

گروه مولفان | منوچهر آشتیانی
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 802

58,000 تومــان

فقر فلسفه

گروه مولفان | کارل مارکس| آرتین آراکل
ناشر: اهورا
تعداد صفحات: 184

15,000 تومــان

شهریار جدید

گروه مولفان | آنتونیو گرامشی| عطااله نوریان
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 156

10,000تومــان

پرسش هایی از مارکس

گروه مولفان | تری ایگلتون| رحمان بوذری| صالح نجفی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 256

20,000تومــان

مارکسیسم و فلسفه

گروه مولفان | الکس کالینیکوس| علی اکبر معصوم بیگی
ناشر: بوتیمار
تعداد صفحات: 356

26,000تومــان

فضاهای امید

گروه مولفان | دیوید هاروی| علیرضا جباری
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 385

30,000تومــان