حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بازخوانی انگلس

گروه مولفان | جان ریس| روزبه آقاجری
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 139

13,000تومــان

مفاهیم بنیادی ماتریالیسم تاریخی

گروه مولفان | مارتا هارنکر| تینا مهتاب
ناشر: عصیان
تعداد صفحات: 308

26,000 تومــان

تاملاتی درباره دیکتاتوری حزبی و مالکیت دولتی

گروه مولفان | محمدحسن شاهکوئی
ناشر: نشانه
تعداد صفحات: 382

30,000تومــان

سرمایه -جلد 3

گروه مولفان | کارل مارکس| حسن مرتضوی
ناشر: لاهیتا
تعداد صفحات: 942

70,000 تومــان

درسهای قرن بیستم

گروه مولفان | کارل ریموند پوپر| جانکارلو بوزتی| هرمز همایون پور
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 172

15,000تومــان

تروتسکی و تروتسکیسم

گروه مولفان | الکس کالینیکوس| محمد رفیعی مهرآبادی
ناشر: خجسته
تعداد صفحات: 215

18,000تومــان

آیا انقلاب سوسیالیستی در ایالات متحده امکان پذیر است؟

گروه مولفان | مری-آلیس واترز| مسعود صابری
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 112

10,000تومــان

تاریخ و آگاهی طبقاتی

گروه مولفان | جورج لوکاچ| محمدجعفر پوینده
ناشر: بوتیمار
تعداد صفحات: 616

55,000تومــان

آنارشیسم

گروه مولفان | جورج وودکاک| هرمز عبداللهی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 530

42,000تومــان

کارل مارکس و جامعه شناسی شناخت

گروه مولفان | منوچهر آشتیانی
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 802

58,000 تومــان

بازار آری، کاپیتالیسم نه

گروه مولفان | گری چارتیه| چارلز دبلیو. جانسون| مهرداد ملایی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 544

40,000تومــان

راه سوم

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| منوچهر صبوری کاشانی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 177

12,000 تومــان