حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

داستان مادی فدن

گروه مولفان | صفا محمودیان
ناشر: روزنه
تعداد صفحات: 148

14,000تومــان

آب پنهان -جلد 2

گروه مولفان | جان آنتونی آلن| آرش حسینیان| مریم بیرمی
ناشر: مثلث
تعداد صفحات: 207

18,000تومــان

بازکاهی، بازمصرف، بازیافت در مصرف آب

گروه مولفان | الگزاندرا فیکس| مینا سلیمی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 36

2,000تومــان

در مصرف آب صرفه جویی کنید

گروه مولفان | کی بارنهام| مجتبی دولتخواه
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 32

3,500تومــان

آب پنهان -جلد 1

گروه مولفان | جان آنتونی آلن| آرش حسینیان| مریم بیرمی
ناشر: مثلث
تعداد صفحات: 208

16,000تومــان

بهینه سازی سامانه های منابع آب

گروه مولفان | امید بزرگ حداد
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 412

20,000 تومــان

ارزیابی هدررفت آب و راهبردهای کاهش آن

گروه مولفان | پل فنر| عزت اله مزینانی
ناشر: بوستان حمید
تعداد صفحات: None

11,000 تومــان

صرفه جویی در مصرف آب

گروه مولفان | شارلوت گیلین| مجید عمیق
ناشر: پنجره
تعداد صفحات: 16

1,500تومــان

محافظت از آب

گروه مولفان | کی بارنهام| مجید عمیق
ناشر: مهاجر
تعداد صفحات: 32

2,200 تومــان

پیامدهای زیست محیطی سدهای بزرگ رودهای خاموش

گروه مولفان | پاتریک مکالی| فاطمه ظفرنژاد
ناشر: علم و ادب
تعداد صفحات: 444

4,000 تومــان

  • 1