حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

دانستنی هایی درباره ی جانوران منقرض شده و در معرض خطر انقراض

گروه مولفان | کریستین گانزی| فاطمه قبولی درافشان
ناشر: به نشر
تعداد صفحات: 32

5,500 تومــان

بازکاهی، بازمصرف، بازیافت در مصرف آب

گروه مولفان | الگزاندرا فیکس| مینا سلیمی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 36

2,000 تومــان

از حفاظت زیستگاهها چه می دانیم؟

گروه مولفان | ناتالی اسمیت| بهرام معلمی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 32

2,500 تومــان

آب پنهان -جلد 1

گروه مولفان | جان آنتونی آلن| آرش حسینیان| مریم بیرمی
ناشر: مثلث
تعداد صفحات: 208

16,000 تومــان

دانشمندان سبز

گروه مولفان | رابرت اسندن| بهرام معلمی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 48

4,000 تومــان

محافظت از طبیعت

گروه مولفان | کی بارنهام| مجید عمیق
ناشر: مهاجر
تعداد صفحات: 32

3,200 تومــان

مراقبت از طبیعت

گروه مولفان | شارلوت گیلین| مجید عمیق
ناشر: پنجره
تعداد صفحات: 16

1,500 تومــان

صرفه جویی در مصرف آب

گروه مولفان | شارلوت گیلین| مجید عمیق
ناشر: پنجره
تعداد صفحات: 16

1,500 تومــان

محافظت از آب

گروه مولفان | کی بارنهام| مجید عمیق
ناشر: مهاجر
تعداد صفحات: 32

2,200 تومــان

سوخت زیستی و منابع آن

گروه مولفان | عباس المدرس| جلیل انتشاری| رضا طاهری تهرانی
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 168

7,000 تومــان

100 حقیقت درباره ی حیوانات در حال انقراض

گروه مولفان | استیو پارکر| ابوالفضل امیر دیوانی
ناشر: سایه گستر
تعداد صفحات: 48

7,000 تومــان

حفاظت از طبیعت

گروه مولفان | کی بارنهام| خورشید همتی آهویی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 32

3,500 تومــان