حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مبانی فیزیک ساختمان2

گروه مولفان | زهرا قیابکلو
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 372

23,000 تومــان

انرژی و صرفه جویی به روایت آزمایش

گروه مولفان | بوفی سیلورمن| محمدابراهیم ابوکاظمی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 47

6,000 تومــان

امنیت انرژی

گروه مولفان | عباس ملکی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 344

25,000 تومــان

اقتصاد انرژی

گروه مولفان | ویدا ورهرامی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 184

13,000 تومــان

چرا من باید در مصرف انرژی صرفه جویی کنم؟

گروه مولفان | جن گرین| مایک گوردون| ساناز حکمت شعار
ناشر: با فرزندان
تعداد صفحات: 28

5,000 تومــان

اقتصاد انرژی -جلد 1

گروه مولفان | سوبهس سی. بهاتاچاریا| مجتبی بهمنی
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 614

40,000 تومــان

نگرشی نوین بر ممیزی انرژی در ساختمانها

گروه مولفان | رسول کریمی
ناشر: آیلار
تعداد صفحات: 184

12,000 تومــان

زندگی دوستدار محیط زیست

گروه مولفان | آزاده بهرامجی| مرضیه اکبری فر
ناشر: ماه باران
تعداد صفحات: 68

9,500 تومــان

جزیره ی انرژی

گروه مولفان | آلن دراموند| هایده کروبی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 36

6,500 تومــان

از انرژی چه می دانیم؟

گروه مولفان | آماندا بیشاپ| بهرام معلمی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 32

4,000 تومــان

انرژی و امنیت

گروه مولفان | فریدون برکشلی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: 172

10,000 تومــان

در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم

گروه مولفان | نیل موریس| نگار عجایبی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 24

4,000 تومــان