حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مقدمه ای بر حدنگاری

گروه مولفان | کمال امیدوار
ناشر: دانشگاه یزد
تعداد صفحات: 196

11,500 تومــان

برنامه ریزی هوشمندانه کاربری زمین و حمل و نقل شهری

گروه مولفان | فرانک سیف الدینی| محمود شورچه
ناشر: مدیران امروز
تعداد صفحات: 556

30,000 تومــان

تحلیل هوشمند کاربری اراضی مدل LUCIS

گروه مولفان | مارگارت اچ. کار| پل دین زویک| جعفر میرکتولی| محسن عادلی
ناشر: دانشگاه گلستان
تعداد صفحات: 304

18,000 تومــان

فرهنگ فرآیند برنامه ریزی کاربری زمین

گروه مولفان | فرانک سیف الدینی
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 424

19,000 تومــان

نقشه برداری ثبتی

گروه مولفان | محمد رضا عاصی
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 270

12,000 تومــان

راهنمای مدیریت پروژه های آبخیزداری

گروه مولفان | تامس ای. داونپورت| واحد بردی شیخ| رئوف مصطفی زاده
ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تعداد صفحات: 460

7,000 تومــان

کتاب مرجع مدیریت پایدار اراضی

گروه مولفان | علی اکبر زارعی| عبداله باقری نشانی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 360

5,500 تومــان

  • 1