حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

وضعیت توسعه انسانی در ایران

گروه مولفان | سعید مدنی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 312

56,000 تومــان

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

گروه مولفان | شمس الضحی زمانلو
ناشر: هستان
تعداد صفحات: 221

33,000 تومــان

مدیریت بهره وری در بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| صادق عزیزی
ناشر: گسترش علوم نوین
تعداد صفحات: 336

20,000 تومــان

فرصت های شغلی در صنعت تاسیسات و تهویه مطبوع

گروه مولفان | رامین تابان
ناشر: خانه روشنا
تعداد صفحات: None

9,000 تومــان

مدیریت چرخه بهبود بهره وری

گروه مولفان | غلامرضا خاکی| میرجلال الدین کزازی
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 336

17,500 تومــان

بهره وری

گروه مولفان | سید حسین ابطحی| بابک کاظمی
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 224

12,000 تومــان

چپ و اتحادیه های کارگری در خوزستان

گروه مولفان | علی ممبینی| سکینه کاشانی
ناشر: یاد عارف
تعداد صفحات: None

8,000 تومــان

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

گروه مولفان | شهنام طاهری
ناشر: هستان
تعداد صفحات: 388

33,000 تومــان

بهره وری منابع انسانی

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان
تعداد صفحات: 136

5,500 تومــان

مدیریت کیفیت و بهره وری

گروه مولفان | علی مروتی شریف آبادی| سید محمود زنجیرچی| فائزه اسدیان اردکانی
ناشر: دانشگاه یزد
تعداد صفحات: 623

19,000 تومــان

بهره وری از مفهوم تا عمل

گروه مولفان | سید کاظم اورعی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 280

13,600 تومــان

بهره وری منابع انسانی

گروه مولفان | غلامعباس شکاری| عادله حکیم زاده
ناشر: اسفند
تعداد صفحات: 204

10,000 تومــان