حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بهره وری

گروه مولفان | سید حسین ابطحی| بابک کاظمی
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 224

12,000 تومــان

مدیریت چرخه بهبود بهره وری

گروه مولفان | غلامرضا خاکی| میرجلال الدین کزازی
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 336

17,500 تومــان

مدیریت اجرایی بهره وری در سازمان ها

گروه مولفان | مرتضی عطایی نوکابادی
ناشر: نشر نوشته
تعداد صفحات: 180

8,000 تومــان

ارزیابی کار و زمان

گروه مولفان | ناصر جاوید
ناشر: دانش پرور
تعداد صفحات: 228

7,000 تومــان

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

گروه مولفان | سید عباس کاظمی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 272

8,000 تومــان

مدیریت بهره وری و کیفیت

گروه مولفان | اکبر عالم تبریز| حسین شادفر
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 600

20,000 تومــان

بهره وری منابع انسانی

گروه مولفان | غلامعباس شکاری| عادله حکیم زاده
ناشر: اسفند
تعداد صفحات: 204

10,000 تومــان

بهره وری از مفهوم تا عمل

گروه مولفان | سید کاظم اورعی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 280

13,600 تومــان

مدیریت کیفیت و بهره وری

گروه مولفان | علی مروتی شریف آبادی| سید محمود زنجیرچی| فائزه اسدیان اردکانی
ناشر: دانشگاه یزد
تعداد صفحات: 623

19,000 تومــان

بهره وری منابع انسانی

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان
تعداد صفحات: 136

5,500 تومــان

مبانی مدیریت کیفیت در آموزش و بهسازی منابع انسانی

گروه مولفان | کورش فتحی واجارگاه| فریبرز محمدهادی
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 208

12,000 تومــان

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

گروه مولفان | شهنام طاهری
ناشر: هستان
تعداد صفحات: 388

30,000 تومــان