حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اقتصاددان مخفی

گروه مولفان | تیم هارفورد| علی فرحبخش
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 328

25,000 تومــان

اقتصاد سیاسی خاورمیانه

گروه مولفان | ملانی کلر کامت| اسحاق دیوان| آلن ریچاردز| جان واتربری| فریبرز ارغوانی پیر سلامی| سحر پیرانخو
ناشر: مخاطب
تعداد صفحات: 506

38,000 تومــان

موفقیت اقتصاد کره جنوبی

گروه مولفان | میونگ اوک کیم| سام جفی| محمد سردارنیا
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 396

36,000تومــان

سیاست اعتدالی در بوتۀ نقد اقتصاد سیاسی

گروه مولفان | محمد مالجو
ناشر: لاهیتا
تعداد صفحات: 112

10,000 تومــان

فروپاشی بزرگ طلا

گروه مولفان | هری اس. دنت| شادی صدری
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 98

10,000تومــان

پایان رشد

گروه مولفان | ریچارد هاینبرگ| محمد حسین قادری
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 368

27,000تومــان

اقتصاد سیاسی ایران در دوران قاجار

گروه مولفان | هوشنگ امیراحمدی
ناشر: گستره
تعداد صفحات: 360

29,500تومــان

دگرگونی بزرگ

گروه مولفان | کارل پولانی| محمد مالجو
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 545

35,000تومــان

جنگ خاموش

گروه مولفان | سید مهدی حسینی
ناشر: نخبگان
تعداد صفحات: 96

55,000 تومــان

نظام جهانی مدرن

گروه مولفان | ایمنیوئل موریس والرستاین| سناالدین سراجی جهرمی| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تعداد صفحات: 876

45,000 تومــان

اقتصاد شهری

گروه مولفان | نعمت الله اکبری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

17,000تومــان

شهرها و تجارت ایران در دوره قاجار

گروه مولفان | کیت ادوارد ابوت| سیدعبدالحسین رئیس السادات
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 334

32,000 تومــان