حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

جنگ خاموش

گروه مولفان | سید مهدی حسینی
ناشر: نخبگان
تعداد صفحات: 96

55,000 تومــان

نظام جهانی مدرن

گروه مولفان | ایمنیوئل موریس والرستاین| سناالدین سراجی جهرمی| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تعداد صفحات: 876

45,000 تومــان

اقتصاد شهری

گروه مولفان | نعمت الله اکبری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

17,000تومــان

شهرها و تجارت ایران در دوره قاجار

گروه مولفان | کیت ادوارد ابوت| سیدعبدالحسین رئیس السادات
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 334

32,000تومــان

اقتصاد سیاسی آسیای جنوب شرقی

گروه مولفان | سید احمد موثقی گیلانی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: 312

20,000 تومــان

مفاهیم کلیدی در جغرافیای اقتصادی

گروه مولفان | یوکو آئویاما| جیمز تی مورفی| سوزان هنسن| علی ولی قلی زاده
ناشر: عمیدی
تعداد صفحات: 350

25,000 تومــان

پشت صحنه 101 رویداد تاریخی

گروه مولفان | احمد خادم المله
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 312

14,000 تومــان

اقتصاد ایران امروز

گروه مولفان | حسین عظیمی آرانی| خسرو نورمحمدی| عباس شاکری
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 252

22,000تومــان

علل و پیامدهای رکود بزرگ

گروه مولفان | احمد سیف
ناشر: مضمون
تعداد صفحات: 224

14,000تومــان

اقتصاد سیاسی و خط مشی گذاری عمومی

گروه مولفان | علیرضا علوی تبار
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 119

10,000تومــان

آیا آن ها پولدارند چون باهوشند؟

گروه مولفان | جک بارنز| افشین صدرایی
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 144

12,000 تومــان

اقتصاد و دولت در ایران

گروه مولفان | موسی غنی نژاد اهری
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 424

30,000تومــان