حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

دکترین شوک

گروه مولفان | نائومی کلاین| خلیل شهابی| میرمحمود نبوی
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 734

45,000 تومــان

خاستگاه سرمایه داری از چشم اندازی گسترده تر

گروه مولفان | الن میکسینز وود| حسن ‏‫ مرتضوی
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 242

25,000تومــان

جهان می پذیرد یا نه: منطق جنون آسای سرمایه داری جهانی

گروه مولفان | ویلیام گریدر| سلامت رنجبر
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 809

57,000 تومــان

بقای سرمایه داری

گروه مولفان | هانری لوفور| آیدین ترکمه
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 185

13,000تومــان

موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی

گروه مولفان | علی اصغر سعیدی| فریدون شیرین کام
ناشر: گام نو
تعداد صفحات: 295

25,000تومــان

افسانه های اقتصادی و حقیقت زندگی

گروه مولفان | عالم جان بابایف| نقی رضایی| محمدحسن جنانی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 156

9,000 تومــان

ذهن و بازار

گروه مولفان | جری زد مولر| مهدی نصرالله زاده
ناشر: بیدگل
تعداد صفحات: 730

48,000تومــان

اقتصاد سیاسی (شیوه تولید سرمایه داری)

گروه مولفان | فرج الله میزانی| عزیزالله علیزاده
ناشر: فردوس
تعداد صفحات: 456

36,000تومــان

سرمایه داری و دموکراسی

گروه مولفان | احمد سیف
ناشر: مضمون
تعداد صفحات: 200

14,000تومــان

بیست و سه گفتار درباره سرمایه داری

گروه مولفان | ها-جون چانگ| ناصر زرافشان
ناشر: مهرویستا
تعداد صفحات: 398

23,000تومــان

هفده تناقض و پایان سرمایه داری

گروه مولفان | دیوید هاروی| خسرو کلانتری| مجید امینی
ناشر: کلاغ
تعداد صفحات: 430

25,000 تومــان

توسعه به مثابه آزادی

گروه مولفان | آمارتیا سن| احمد موثقی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 384

18,000 تومــان