حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

کتاب سیب

گروه مولفان | مجید خزایی| آرش سروری| ژان بقوسیان
ناشر: بهارسبز
تعداد صفحات: 180

15,000تومــان

مشاوره شغلی

گروه مولفان | رابرت ناتان| لیندا آنت هیل| کیانوش زهراکار| اسما ابراهیمی| معصومه نیک رو
ناشر: رشد
تعداد صفحات: 272

20,000 تومــان

اقتصاد توسعه

گروه مولفان | ژرار رولان| محمد سلیمانی| محمد مخبر
ناشر: چالش
تعداد صفحات: 950

65,000 تومــان

مفاهیم بنیادی ماتریالیسم تاریخی

گروه مولفان | مارتا هارنکر| تینا مهتاب
ناشر: عصیان
تعداد صفحات: 308

26,000 تومــان

هوش مالی خود را افزایش دهید

گروه مولفان | رابرت تی. کیوساکی| میترا امیری
ناشر: چالش
تعداد صفحات: 328

20,000 تومــان

اقتصاد بین الملل

گروه مولفان | رابرت ج. کاربو| هادی جمالیان| حمید اسدی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 588

90,000 تومــان

مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت

گروه مولفان | عزت اله عباسیان
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 272

18,000 تومــان

تحلیل کمی در صنعت گردشگری

گروه مولفان | تادایوکی هارا| نیلوفر عباسپور| رسول محمد علی پور
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 296

19,500 تومــان

کارآفرینی استراتژیک

گروه مولفان | حسینعلی نقیبی
ناشر: گسترش علوم نوین
تعداد صفحات: 376

25,000 تومــان

شناخت توسعه پایدار گردشگری

گروه مولفان | یان یو. لیبورد| دبورا ادواردز| محمد تقی زاده مطلق
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 356

30,000 تومــان

بچه های کارآفرین

گروه مولفان | آدام تورن| متیو تورن| ترونی فو| مرجان فرجی
ناشر: جوانه رشد
تعداد صفحات: 88

7,000 تومــان

اقتصاد سیاسی خاورمیانه

گروه مولفان | ملانی کلر کامت| اسحاق دیوان| آلن ریچاردز| جان واتربری| فریبرز ارغوانی پیر سلامی| سحر پیرانخو
ناشر: مخاطب
تعداد صفحات: 506

38,000 تومــان