حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

پنجاه متفکر بزرگ روابط بین الملل

گروه مولفان | مارتین گریفیتس| استیون سی روچ| ام. اسکات سالومون| علیرضا طیب
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 599

32,000تومــان

دایره المعارف مصور جاسوسی

گروه مولفان | هرولد کیت ملتون| الهام شوشتری زاده
ناشر: سایان
تعداد صفحات: 218

50,000تومــان

صلح گرایی

گروه مولفان | اندرو فیالا| مریم هاشمیان
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 108

6,500تومــان

تصویرهای متعارض از سیاست جهان

گروه مولفان | گرگ فرای| جاسینتا اوهیگن| علیرضا طیب
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 528

28,000تومــان

سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی

گروه مولفان | ایمنیوئل موریس والرستاین| پیروز ایزدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 352

18,000تومــان

نظریه روابط بین الملل برای سده بیست و یکم

گروه مولفان | مارتین گریفیتس| علیرضا طیب
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 403

23,000تومــان

دیدگاههای جدید در روابط بین الملل

گروه مولفان | وحید بزرگی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 312

16,000تومــان

قدرت در نظم جهانی در حال تغییر

گروه مولفان | مارتین ا اسمیت| علی آدمی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 343

15,000 تومــان

پرونده های اسنودن

گروه مولفان | لوک هاردینگ| ارغوان اشتری
ناشر: میلکان
تعداد صفحات: 272

19,500تومــان

جهان انسانی، انسان جهانی

گروه مولفان | محسن قانع بصیری
ناشر: پایان
تعداد صفحات: 696

25,000تومــان

زندگی من در سیا

گروه مولفان | اسدالله امرائی
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 584

15,000 تومــان

روابط بین الملل

گروه مولفان | ماکس گونل| وحید کوثری| محمد کاظم لطفی
ناشر: نسل آفتاب
تعداد صفحات: 371

14,000تومــان