حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مهاجرت با حفظ پیوند با سرزمین مادری

گروه مولفان | سیروس احمدی
ناشر: نخستین
تعداد صفحات: 144

20,000 تومــان

سرزمین نامادری

گروه مولفان | هومن زندی زاده
ناشر: آواژ
تعداد صفحات: 94

7,500 تومــان

استعمار فرانو

گروه مولفان | جواد منصوری
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 361

12,500 تومــان

پژواک مهاجرت

گروه مولفان | مرتضی بهشتی
ناشر: کتاب نیستان
تعداد صفحات: 300

16,000 تومــان

عصر استعمارگری

گروه مولفان | دان ناردو| مهدی حقیقت خواه
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 120

9,000 تومــان

امپراتوری

گروه مولفان | مایکل اچ هارت| آنتونیو نگری| رضا نجف زاده
ناشر: آشیان
تعداد صفحات: 640

18,000 تومــان

در ستایش بی سوادی

گروه مولفان | هانس ماگنوس انتنسبرگر| محمود حدادی
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 156

6,500 تومــان

مطالعات پسااستعماری

گروه مولفان | جلال فرزانه دهکردی| رامین فرهادی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 256

6,000 تومــان

مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی

گروه مولفان | شاپور رواسانی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 441

5,700 تومــان

دو جهان در شب

گروه مولفان | جک بارنز| ناصر یکتا
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 151

9,000 تومــان

مهاجرت

گروه مولفان | زهرا خباز بهشتی
ناشر: آشیانه کتاب
تعداد صفحات: None

3,500 تومــان

گام های امپریالیسم به سوی فاشیسم و جنگ

گروه مولفان | جک بارنز| شهره ایزدی
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 187

15,000 تومــان